Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

dr hab. Barbara Murawska, adiunkt

Jednostka:  Katedra Dydaktyki i Pedeutologii

Funkcje na uczelni:  Prodziekan d/s studenckich
Kierownik Studiów Podyplomowych Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się

Zainteresowania naukowe:  - społeczne aspekty funkcjonowania dziecka w placówkach edukacyjnych
- ewaluacja procesu kształcenia
- diagnozowanie umiejętności dzieci w wieku szkolnym
- nauka czytania w przedszkolu i w szkole
- kształcenie nauczycieli

Wybrane publikacje:  - B. Murawska (2009) Badanie umiejętności czytania. W: M. Dąbrowski (red.) Trzecioklasista i jego nauczyciel. CKE, Warszawa.
- B. Murawska (2009) Między przymusem a potrzebą sprawstwa-wywiady z nauczycielami kształcenia zintegrowanego. W: M. Dagiel, M. Żytko (red.) Nauczyciel kształcenia zintegrowanego 2008- wiele różnych światów? CKE, Warszawa.
- E. Putkiewicz, B. Murawska, M. Piotrowski (2009) Gotowość szkół Warszawy do realizacji przemian związanych z obniżeniem wieku szkolnego. Kwartalnik Pedagogiczny nr. 2.
- B. Murawska (2011) Pozwólmy dzieciom czytać. CKE, Warszawa
- B. Murawska (2011) Badanie umiejętności czytania. W: M. Dąbrowski(red.) Trzecioklasiści 2010. CKE, Warszawa.
- B. Murawska (2011) Nauczyciele o edukacji językowej w praktyce szkolnej. W: M. Dąbrowski(red.) Trzecioklasiści 2010. CKE, Warszawa, str. 187-197,
- B.Murawska (2011) Nauczyciel kształcenia zintegrowanego-o sobie, uczniach i szkole. W: M. Dagiel, M. Żytko (red.) Szkolne rzeczywistości uczniów klas trzecich w środowisku wiejskim. CKE, Warszawa.
- B. Murawska (2011) Czytanie tekstu literackiego. W: A. Pregler, E. Wiatrak Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów. Raport OBUT 2011. CKE, Warszawa.
- B. Murawska (2012) Badanie umiejętności czytania. W: B. Murawska, M. Żytko(red.) Uczeń, szkoła, dom. IBE, Warszawa.
- B. Murawska z M. Żytko (2012) Środowisko rodzinne a umiejętności uczniów. W: B. Murawska, M. Żytko(red.) Uczeń, szkoła, dom. IBE, Warszawa.
- B. Murawska (2012) Czytanie tekstu popularnonaukowego. W: A. Pregler, E. Wiatrak Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów. Raport OBUT 2012. CKE, Warszawa.
- B. Murawska (2012) Badanie umiejętności czytania. W: B. Murawska, M. Żytko (red.) Uczeń, szkoła, dom. IBE, Warszawa.
- B. Murawska z M. Żytko (2012) Środowisko rodzinne a umiejętności uczniów. W: B. Murawska, M. Żytko (red.) Uczeń, szkoła, dom. IBE, Warszawa.
- B. Murawska (2012) Czytanie tekstu popularnonaukowego. W: A. Pregler, E. Wiatrak Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów. Raport OBUT 2012. CKE, Warszawa.
- B. Murawska (2014) Edukacja wczesnoszkolna. Tom 3 Seria III Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Edukacja. Wyd. IBE. Warszawa.

E-mail:  barbaramurawska@uw.edu.pl

Dyżur:  wtorek 11.00 - 12.30, pokój 115
środa 16.30-17.00, pokój 115
piątek 16.00-17.00, pokój 115

Szanowni Państwo, w lipcu dyżuruję tylko we wtorki 11.00-12.30. W sierpniu jestem na urlopie. Od września rozpoczynam dyżury według rozkładu powyżej.

Urlop:  od 1 do 31 sierpnia 2018 roku

Zobacz:  

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login