Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

dr Joanna Ludwika Pękala, asystent

Jednostka:  Katedra Dydaktyki i Pedeutologii

Funkcje na uczelni:  Prowadzone zajęcia:
• Pracownia problemów opiekuńczo - wychowawczych
• Seminarium: Wielowymiarowy charakter roli nauczyciela
• Nauczyciel w przedszkolu
• Metody aktywizujące w przedszkolu i w szkole
• Praktyka pedagogiczna w przedszkolu
• Projektowanie pracy w przedszkolu
• Różnice indywidualne w nauczaniu

Zainteresowania naukowe:  Pedeutologia, zagadnienia związane z etyką zawodu nauczyciela, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (aktywizujące metody pracy, rola nauczyciela-wychowawcy małego dziecka)

Wybrane publikacje:  • „Internet a dylematy zawodowe współczesnego polskiego nauczyciela”: Zeszyty Naukowe UW MSC 35/2012
• „Dylematy współczesnego polskiego nauczyciela”: Kwartalnik Pedagogiczny 2/2012
• „Nauczyciel dziś - pedagog czy edukator”: Monografia „Autorytet wczoraj - dziś - jutro” KPK Stalowa Wola, 2014
• „Jak uczyć by nauczyć? O specyfice teorii i praktyki nauczania filozofii i etyki”: Forum Pedagogiczne 1/2015
• „Etos współczesnego nauczyciela w opinii nauczycieli i rodziców”: Forum Pedagogiczne 1/2015
• "Nauczyciele a rodzice - oczekiwania i motywacje" Wydawnictwo internetowe e-bookowo 1/2015 tom 2

Aktywność naukowa:  Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Koła Młodych Naukowców.
Sekretarz konferencji naukowej "Zarządzanie i przywództwo w edukacji".

E-mail:  jpekala@uw.edu.pl; joanna.pekala@onet.eu

Dyżur:  pokój 316, W semestrze letnim 2017/2018 dyżuruję w czwartki w godz. 15.00 – 16.30.
Proszę o informację e-mail o potrzebie konsultacji.

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login