Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr Ewa Wasilewska-Kamińska, asystent

Jednostka:  Katedra dydaktyki i pedeutologii

Funkcje na uczelni:  Prowadzone zajęcia:
Dydaktyka szkoły wyższej dla doktorantów anglojęzycznych;
Select aspects of North American Education - konwersatotium w języku angielskim;
Twórcze rozwiązywanie problemów - warsztaty
The Fallibility of human reason in everyday life - konwersatotium w języku angielskim.

Sekretarz redakcji wydziałowego naukowego czasopisma anglojęzycznego "Pedagogical Culture" (Kultura Pedagogiczna)

Zainteresowania naukowe:  Myślenie krytyczne; rozwijanie myślenia; nauczanie myślenia krytycznego; współpraca z Profesorem Ralph'em Johnson'em oraz Uniwersytetem Windsor w Kanadzie; współpraca z Profesr Deanną Kuhn w zakresie nauczania myślenia krytycznego.

Wybrane publikacje:  MYŚLENIE KRYTYCZNE JAKO CEL KSZTAŁCENIA - na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

Dyżur:  sala 316, wtorki 12.15 - 13.15

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login