Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

dr Marta Jadwiga Pietrusińska, asystent

Jednostka:  Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej, Zakład Integracji, Inkluzji i Edukacji Społecznej

Funkcje na uczelni:  Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Opiekunka Koła Naukowego Edukacji dla Różnorodności "Dialog"

Zainteresowania naukowe:  - edukacja obywatelska, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w integracji osób odmiennych kulturowo oraz członków grup mniejszościowych
- partycypacja obywatelska, organizacje pozarządowe, społeczeństwo obywatelskie
- animacja i edukacja wielokulturowa i międzykulturowa
- integracja imigrantów oraz uchodźców i społeczeństwa przyjmującego
- islam i muzułmanie w Europie
- psychoanaliza i teorie postkolonialne


Wybrane publikacje:  Książki
• Pietrusińska Marta (2016) Czy muzułmanin może być dobrym obywatelem? Postawy obywatelskie młodych muzułmanów z Polski, Turcji i Wielkiej Brytanii, Warszawa: WUW.

Artykuły i rozdziały w książkach
• Pietrusińska Marta, Gromadzka Monika (2018) Edukacja obywatelska dorosłych w Warszawie – w stronę lokalności i aktywności, Rocznik Andragogiczny (przyjęte do druku)

• Pietrusińska Marta (2017) Budżet partycypacyjny jako potencjał edukacji obywatelskiej dorosłych. Przykład Warszawy, Pedagogika Społeczna Nr 3 (65), s. 157 - 175.

• Pietrusińska Marta, red. (2014) Edukacja obywatelska w praktyce, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Integracji Międzykulturowej.

• Pietrusińska Marta (2014) Dom migracyjny czy niedom - model zamieszkiwania uchodźców z Kaukazu w Polsce [w:] Magdalena Łukasiuk, Marcin Jewdokimow, red., Socjologia zamieszkiwania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, s. 295-322.

• Wiłkomirska Anna, Pietrusińska Marta (2013) Poziom wiedzy obywatelskiej gimnazjalistów a nowa podstawa programowa, Kwartalnik Pedagogiczny 2/2013, s. 21-48.

• Pietrusińska Marta (2013) Ann Blair, Too much to know: managing scholarly information before the Modern Age. Recenzja Kwartalnik Pedagogiczny 2/2013, s. 164-168.

• Pietrusińska Marta (2012) Stać się cudzoziemcem - aspekty prawne, społeczne i psychologiczne [w:] Frindt-Bajson Anna (red.) Transanima. Między edukacją a animacją międzykulturową. Warszawa: Zakład Poligraficzny UW, s. 18-29.

Aktywność naukowa:  - Wykonawca w projekcie badawczym nr 2016/23/D/HS2/03442 pt. "Konstruowanie wizerunku uchodźców w polskim dyskursie publicznym", finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

E-mail:  mpietrusinska@uw.edu.pl

Dyżur:  sala 325, wtorek: 11.30 - 13.00

Studenci i studentki studiów podyplomowych: po wcześniejszym umówieniu mailowym

w dn. 17.04.2018 odwołuję dyżur z powodu wyjazdu służbowego

Urlop:  urlop naukowy 16.04 -23.04.2018

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login