Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz, adiunkt

Jednostka:  Zakład Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą

Funkcje na uczelni:  Opiekun naukowy Teatru Naprzeciwko.
Opiekun specjalności Edukacja Artystyczna i Medialna.

Zainteresowania naukowe:  wychowanie przez sztukę, sztuka współczesna, sztuka nowych mediów, sztuka zaangażowana, edukacja alternatywna, nowe zjawiska w sztuce i ich aspekty pedagogiczne

Wybrane publikacje:  2017: Meetings: contemporary art as a space of discovering another man, in: Spirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice, v.3 (78) 2017, Publishing House of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, p.139-148. ISSN 2220-6310
2017: „To nasze przedstawienie będzie dziwne?” Warsztaty Twórczych Lokatorów w kontekście współczesnej pedagogiki teatru, (współautor: Katarzyna Aderek), w: Kwartalnik Pedagogiczny nr 4/2017, s.160-178,
2017: Działalność dydaktyczna Zakładu Teorii Wychowania Estetycznego (od 2017r Zakładu Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą), w: Kwartalnik Pedagogiczny nr 4/2017, s.123-133
2017: Pęknięcie burzy optymizm. Sztuka zwierciadłem relacji z Innym, w: Różnorodni przez sztukę. Edukacja artystyczna w środowiskach zróżnicowanych kulturowo, (red.) M. Zalewska-Pawlak, M. Sasin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
2016: "Wychowawcze aspekty sztuki współczesnej. Z perspektywy pedagogiki krytycznej", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
2016: Sztuka przyjazna człowiekowi. Świat sztuki współczesnej-świat odbiorcy. Próba porozumienia, w: Transdyscyplinarne studia o kulturze i edukacji, numer specjalny 11/2016, s.249-271
2016: „All the World’s Futures” – 56 Biennale Sztuki w Wenecji z perspektywy pedagoga sztuki, w: Ruch Pedagogiczny, nr 2/2016, s.111-124.
2015: Realizacja postulatu „otwierania umysłu” w sztuce Zbigniewa Libery, w: Sztuka i twórczość, (red.) K. Pankowska, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015, s.62-81.
2015: Pedagogical Analysis of Contemporary Visions of Art, in: Creativity: Theories, Research, Applications, Vol. 2, Issue 2, 2015, p.224-235.
2015: La biennale di Venezia – „doświadczenie biennale” w kulturze konwergencji, w:
M.Zalewska-Pawlak, P.Soszczyński (red.), Wyzwoleni i zagubieni w sieci. Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 43-54.
2014: Świat humanistyczny i humanistyczna edukacja według Bogdana Suchodolskiego, w: Kwartalnik Pedagogiczny, nr 3 (233) 2014, s.103-114.
2013: Zderzenia: „oswajanie” różnicy przez sztukę współczesną, w: Przegląd Pedagogiczny, nr 2/2013, s.71 – 84
2013: Artysta – pedagog – ambasador sztuki. w: M. Zalewska – Pawlak (red.), Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 57 – 73.
2012: Contemporary art as a space for education w: Spirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice, v.5 (52) 2012, Publishing House of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, p.3-9. ISSN 2220-6310

E-mail:  b.kwiatkowska@uw.edu.pl

Dyżur:  pokój 405, Dyżur w sesji letniej: sobota 9.06 od 13.00 do 14.00, piątek 15.06 od 13.00 do 14.00, (Bardzo proszę o wcześniejszą informację o spotkaniu na e-mail). Możliwe są także spotkania na Wydziale w inne dni w czerwcu - proszę o e-mail.

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login