Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

prof. dr hab. Józef Półturzycki, profesor zwyczajny

Jednostka:  Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki, Pracownia Edukacji Ustawicznej

Funkcje na uczelni:  Kierownik Katedry Edukacji Ustawicznej i Andragogiki

Zainteresowania naukowe:  andragogika, edukacja ustawiczna, dydaktyka, metodyka nauczania języka polskiego, publicystyka pedagogiczna.

Wybrane publikacje:  J. Półturzycki, Niepokój o dydaktykę, Warszawa-Radom 2014
J. Półturzycki (współautor), Kształcenie ustawiczne podstawą nowoczesnej edukacji, Warszawa-Płock-Radom 2011
J. Półturzycki, Aleksander Kamiński, Warszawa-Radom 2006
J. Półturzycki (red.), Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych - od idei do praktyki, Płock 2004
J. Półturzycki, Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia. Płock 2003
J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli. Wyd. rozszerzone i poprawione, Płock 2002
J. Półturzycki, Edukacja dorosłych za granicą, Toruń 1998
J. Półturzycki, Dydaktyka dorosłych, Warszawa 1991

Telefon:  (22) 55-308-52

Dyżur:  s. 420, piątek godz 10.00-11.30.

Urlop:  26 lipca do 5 września i od 20 do 30 września.

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login