Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Profesor nadzwyczajny

Jednostka:  Katedra Dydaktyki i Pedeutologii

Funkcje na uczelni:  Kierownik Katedry Dydaktyki i Pedeutologii

Zainteresowania naukowe:  Prowadzone przeze mnie prace badawcze koncentrują się na takich zagadnieniach, jak: edukacja nauczycieli, profesjonalizm i etyka w zawodzie nauczyciela, kompetencje nauczyciela, rozwój zawodowy nauczyciela i przywództwo edukacyjne.

W pracach naukowych pokazuję różnorodność panujących w Polsce i na świecie rozwiązań w zakresie edukacji nauczycieli, jak i swoistość naukowego myślenia o nauczycielu, którą kształtują aktualne debaty nad zawodem nauczyciela i sposobami jego uprawiania. Podejmowane problemy badawcze ukazuję w perspektywie porównawczej, dokonując porównania idei i rozwiązań edukacyjnych, z jakimi mamy do czynienia w Polsce i w innych krajach.

Wybrane publikacje:  Lata 2010-2015

Autorstwo monografii naukowej:

Madalińska-Michalak J. (2015). "Dyrektor szkoły liderem - inspiracje i perspektywy". Warszawa: Wolters Kluwer.

Jeżowski A. i Madalińska-Michalak J. (2015). "Dyrektor szkoły – koncepcje i wyzwania. Między teorią a praktyką". Warszawa: ORE.

Madalińska-Michalak J. (2013). "Oferta edukacyjna i jakość kształcenia w publicznych liceach ogólnokształcących w Łodzi". Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Madalińska-Michalak J. (2012). "Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze". Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Madalińska-Michalak J., Góralska R. (2012). "Kompetencje emocjonalne nauczyciela". Warszawa: Wolters Kluwer.


Redakcja naukowa wieloautorskiej monografii:

Kwiatkowski S. M., Madalińska-Michalak J. (2014, red. nauk,), "Przywództwo edukacyjne - współczesne wyzwania". Warszawa: Wolters Kluwer.

Madalińska-Michalak J., Niemi H., Chong S. (2012, red. nauk.). "Research, Policy and Practice in Teacher Education in Europe". Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kwiatkowski S. M., Michalak J.M. i Nowosad I. (2011, red. nauk.). "Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu". Warszawa: „Difin”.

Michalak J.M. (2010, red. nauk.). "Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela". Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Telefon:  22 553 08 51

E-mail:  j.madalinska@uw.edu.pl

Dyżur:  p. 314, piątek, godz 12.00-13.00

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login