Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

mgr Olga Wysłowska, Katedra polityki oświatowej i badań społecznych nad edukacją

Jednostka:  Katedra polityki oświatowej i badań społecznych nad edukacją

Funkcje na uczelni:  Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów - FPM (przewodnicząca)

Zainteresowania naukowe:  jakość wczesnej opieki, wychowania i edukacji dzieci, kształcenie i doskonalenie zawodowe wychowawców i nauczycieli, wczesne nauczanie języka angielskiego

Wybrane publikacje:  - Karwowska-Struczyk M., Wysłowska O. (2016) Selected aspects of the institutional early childhood education and care in Warsaw - the perspective of professionals and low-income parents, Problemy Wczesnej Edukacji 2(33), 124-142.
- Bove C., Mantovani S., Jensen B., Karwowska-Struczyk M., Wysłowska O. (2016) Report: Good practice case studies of professional development in three countries, CARE.

Aktywność naukowa:  2017-2019- Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society (ISOTIS)

Telefon:  022 553 08 58

E-mail:  o.wyslowska@uw.edu.pl

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login