Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr Monika Skura,

Jednostka:  Zakład Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej

Funkcje na uczelni:  Opiekun praktyk (specjalność rewalidacyjna)

Zainteresowania naukowe:  - interdyscyplinarne ujęcia inności, rozważane w kontekście specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością/interdisciplinary issues of ‘The Other’ considered in the context of people with a disability;
- psychospołeczne i edukacyjne aspekty relacji pełnosprawny-niepełnosprawny/psychosocial and educational aspects of relationships between disabled and non-disabled.

Wybrane publikacje:  - Relacje nauczyciela wspomagającego i nauczyciela wiodącego – temat wciąż otwarty/The relationship between general and supporting teachers – a (still) open debate, w: Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, nr 1(29)/2018, s. 66-86;
- Postawy wobec osób z niepełnosprawnością a postawy osób z niepełnosprawnością ruchową wobec ludzi z innym rodzajem niepełnosprawności (próba porównania)/Attitudes towards people with disabilities versus the attitudes of people with physical disabilities towards people with different disabilities – an attempt of comparison, w: Szkoła Specjalna, nr 5/2017, s. 342-352;
- Inni o nas. Osoby z niepełnosprawnością wobec społecznego postrzegania niepełnosprawności/The others about us. The attitudes of people with disabilities towards the social perception of disability, w: Przemiany edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Pedagogika specjalna koncepcje i rzeczywistość, tom XIII, (red.) M. Wlazło, M. Sokołowski-Zgid, Wydział Humanistyczny US, Szczecin 2017, s. 215-225;
- Recenzja/Review: Wendy L. Moss, Susan A. Taddonio, Kids with physical disabilities and challenges, Free Spirit Publishing, Minneapolis 2015, w: Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, nr 1(35) 2017, s. 118-122;
- Niepełnosprawność jako inność. Filozoficzne implikacje społecznych relacji osób z niepełnosprawnością/Disability as an otherness. Philosophical implications of social relations of people with a disability, w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 4, rok XVI 2016, s. 35-46;
- Ja – inny. Relacje społeczne osób z niepełnosprawnością/Me – the other. The social relationship of people with a disability, WUW, Warszawa 2016;
- Dialogiczny sposób życia w filozofii Martina Bubera - koncepcja bliska pedagogicznym wyzwaniom?/Dialogical lifestyle in the philosophy of Martin Buber – A concept close to pedagogic challenges?, w: Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, nr 1(31) 2016, s. 25-38;
- Recenzja/Review: Antonina Ostrowska, Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013/Disabled people in society 1993-2013, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015, w: Praca socjalna, 5/2015, s. 160-164;
- Teaching English to intellectually challenged learners in special system of schooling on the basis of Polish education programme, w: Kwartalnik Pedagogiczny, nr 3(237)/2015, s. 118-132;
- Postawy nauczycieli szkoły specjalnej wobec osób z niepełnosprawnością/Attitudes of special school teachers toward people with disabilities, w: Szkoła Specjalna, nr 1/2015, s. 28-46;
- Obraz siebie osób z niepełnosprawnością ruchową/Self-image of physically disabled people, w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 4 rok XIII 2013, s. 47-60 (współautorka);
- Metodyka języka angielskiego w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim/English language methodology in the education of students with a mild intellectual disability, w: Szkoła Specjalna, marzec/kwiecień 2008, s. 119-132;
- Pedagogiczne implikacje pojęcia Innego w filozofii hermeneutycznej Hansa-Georga Gadamera/Pedagogical implications of the concept of “the other” in Hans-Georg Gadamer’s hermeneutics philosophy, w: Człowiek -Niepełnosprawność-Społeczeństwo, nr 1(3) 2006, s. 33-40.

Telefon:   (22) 55-308-29

E-mail:  monika.skura@uw.edu.pl

Dyżur:  pokój nr 217, wtorek, 11.30-12.30


Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login