Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

Prof. dr hab. Stefan Mieszalski, profesor zwyczajny

Jednostka:  Katedra Dydaktyki i Pedeutologii

Zainteresowania naukowe:  Dydaktyka ogólna: problematyka społecznych relacji nauczyciela z uczniami w procesie kształcenia, odmiany interakcyjności kształcenia, motywowanie uczniów do nauki.
Filozofia nauki: problematyka naukowej racjonalności pedagogiki.
Ewolucjonizm i edukacja: ewolucyjne i kulturowe uwarunkowania szkolnej edukacji

Wybrane publikacje:  O zawodowej wiedzy nauczyciela "Ruch Pedagogiczny" 2015, nr 4.
Uwagi o racjonalności naukowej w pedagogice "Ruch Pedagogiczny" 2014 nr 1.
Szkolna edukacja wobec wyzwań kumulatywnej ewolucji kulturowej. w: Poza paradygmaty. Pedagogika wielostronna, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.)Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
Orientacje dydaktyczne w: Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, B. Śliwerski (red.) GWP, Gdańsk 2010.
Uwięzić dydaktykę - czyli o pewnym modelu jej rozwoju, "Kwartalnik Pedagogiczny" 2002 nr 2
O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, WSiP, Warszawa 1997

E-mail:  s.mieszalski@uw.edu.pl

Dyżur:  pok. 315, Najbliższy dyżur: 5.09. godz 12:00

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login