Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

mgr Krzysztof Bulkowski,

Jednostka:  Katedra Polityki Oświatowej i Społecznych Badań nad Edukacją

Zainteresowania naukowe:  metodologia badań społecznych, statystyka, metody ilościowe w badaniach edukacyjnych, teoria racjonalnego wyboru, teoria gier

Wybrane publikacje:  Konarzewski K., Bulkowski K (red.) (2016). TIMSS 2015. Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w matematyce i przyrodzie, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Bordzoł P., Biedrzycki K., Bulkowski K., Chrzanowski M., Federowicz M., Haman J., Marciniak Z., Marszał D., Ostrowska E., Spalik K., Sułowska A. (2016). OECD PISA. Program międzynarodowej oceny umiejętności uczniów. Wyniki Badania 2015 w Polsce, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Bulkowski, K., Federowicz M., Grajkowski W., Kaczan R., Malinowska K., Marszał D., Męziński M., Poziomek U., Rycielski P., Walczak D., Wichrowski A. (2015). Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności. Raport z badania. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Smoczyńska, M., Krajewski, G., Łuniewska, M., Haman, E., Bulkowski, K., Kochańska, M. (2015). Inwentarze rozwoju mowy i komunikacji (IRMIK): SŁOWA I GESTY, SŁOWA I ZDANIA. Podręcznik. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Zasacka, Z., Bulkowski K., (2015). Zaangażowanie w czytanie a osiągnięcia szkolne gimnazjalistów. Edukacja 135(4), 107-129.

Aktywność naukowa:  Udział w projektach badawczych:
2017-2019 – Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society (ISOTIS)
2016-2019 – Programme for International Student Assessment 2018 (PISA)
2016-2019 – Monitorowanie Losów Edukacyjno-Zawodowych Absolwentów i Młodych Dorosłych
2014-2017 – Progress in International Reading Literacy Study 2016 (PIRLS)
2013-2016 – Trends in International Mathematics and Science Study 2015 (TIMSS)

E-mail:  bulkowskik@is.uw.edu.pl

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login