Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

dr Kamila Wichrowska, Adiunkt naukowy

Jednostka:  Katedra polityki oświatowej i badań społecznych nad edukacją

Zainteresowania naukowe:  wczesne nauczanie języka angielskiego, wczesna opieka, wychowanie i edukacja dzieci, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Wybrane publikacje:  - Wichrowska, K. Wojciechowska, K., Wysłowska, O. (2015, June). Program przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim [internet version]. Pobrano z: https://ucze.pl/zasob/program-przygotowania-dzieci-w- wieku-przedszkolnym- do-poslugiwania- sie-jezykiem-angielskim/?segment=198&cycle=10682
- Kapuścińska, A., Wichrowska, K. (2015). Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu a dobry start szkolny. w: Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży, praktyka edukacyjna. Żak.

Aktywność naukowa:  Obecnie udział w projekcie Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society

Telefon:   022 553 08 58

Dyżur:  223, proszę o kontakt mailowy

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login