Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

dr Zuzanna Wojciechowska, asystent

Jednostka:  Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki

Funkcje na uczelni:  Andragog
Nauczyciel akademicki
Członek komisji rekrutacyjnej

Zainteresowania naukowe:  Edukacja dorosłych
Biografia, biograficzność, uczenie się z własnej biografii i z biografii innych, (re)konstrukcje biograficzne/ badania biograficzne, narracyjne
Zmiana zawodowa, kariera, współczesne wzory życia/ wzory karier
Uczenie się międzykulturowe, doradztwo międzykulturowe, losy emigrantów
Problematyka kobieca, społeczno-kulturowe uwarunkowania płci
Uczenie się transformatywne

Wybrane publikacje:  • "Obraz dorosłości w dobie ponowoczesnej. Mozaika wymiarów dorosłości" w: „Edukacja Dorosłych” nr.1 (64) 2011.
• "Macierzyństwo – czynnik wykluczenia na współczesnym rynku pracy czy szansa dla nowych rozwiązań w kobiecej karierze?" w: „Edukacja Dorosłych nr.1 (66) 2012.
• "Sukcesy i porażki w karierach zawodowych andragogów" w: Kariery zawodowe andragogów. Studium empiryczne, red. Ewa Skibińska, Warszawa 2015.
• Monografia "Kobiece i męskie wzory (re)konstrukcji własnej biografii w perspektywie zmiany zawodowej" w przygotowaniu.

E-mail:  z.wojciechowska@uw.edu.pl

Dyżur:  pokój 211, poniedziałek 11.30-13.00 (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)

Urlop:  16.07.- 20.08. 2018
17.09 - 28.09.2018

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login