Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

dr hab. Roman Dolata, profesor nadz. UW

Jednostka:  Katedra Polityki Oświatowej i Społecznych Badań nad Edukacją

Funkcje na uczelni:  Kierownik Katedry
Członek Senackiej Komisji ds. Nauki

Zainteresowania naukowe:  Specjalizuje się w pomiarze edukacyjnym, ewaluacji instytucji edukacyjnych i problemach nierówności społecznych w edukacji.
Kierował pracami zespołów badawczych, które rozwijały na potrzeby polskiego systemu oświaty metodologię edukacyjnej wartości dodanej (metoda wykorzystania wyników egzaminacyjnych do ewaluacji wyników nauczania). Był członkiem zespołów badawczych realizujących w Polsce międzynarodowe badania edukacyjne PISA, PIRLS, TIMSS. Opublikował ponad 40 recenzowanych artykułów, monografii i rozdziałów w publikacjach naukowych z zakresu pedagogiki i socjologii edukacji. Wg Google Scholar (03.2018) h-indeks = 12, 407 cytowań.

Wybrane publikacje:  Dolata R. (2008). Szkoła-segregacje-nierówności. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Dolata R. (2009). Czy segregacja uczniów ze względu na uprzednie osiągnięcia szkolne zwiększa efektywność nauczania mierzoną metodą EWD? Edukacja. Studia, Badania, innowacje. Nr 1 (105), s. 60-67.
Dolata R. (2010). Cicha rewolucja w oświacie - proces różnicowania się gimnazjów w dużych miastach. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje. Nr 1 (109), s. 51-60..
Dolata R., Jasińska A., Modzelewski M. (2012). Wykorzystanie krajowych egzaminów jako instrumentu polityki oświatowej na przykładzie różnicowania się gimnazjów w dużych miastach. Polityka Społeczna, nr tematyczny 1, s. 41-47
Szaleniec H., Dolata R. (2012). Funkcje krajowych egzaminów w systemie edukacji. Polityka Społeczna, nr tematyczny 1, 37-41.
Dolata R., Jakubowski M., Pokropek A. (2013). Polska oświata w międzynarodowych badaniach umiejętności uczniów PISA OECD. Wyniki, trendy, kontekst i porównywalność. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Dolata R., Hawrot A., Hummeny G., Jasińska A., Koniewski M., Majkut P., Żółtak T. (2013). Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.
Dolata R. (red.) (2014). Czy szkoła ma znaczenie? Analiza zróżnicowania efektywności nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym. Tom 1. i 2. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Dolata R., Grygiel P., Jankowska D., Jarnutowska E., Jasińska-Maciążek A., Karwowski M., Modzelewski M., Pisarek J. (2015). Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV-VI. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Dolata R., Sitek M. (red. ) (2015). Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Raport o stanie edukacji 2014. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Aktywność naukowa:  Realizacja tzw. Eksperymentu Kwidzyńskiego

E-mail:  rdolata@uw.edu.pl

Dyżur:  p. 411, Piątki, godz. 15.00 - 16.00

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login