Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

dr hab. Anna Zielińska, profesor UW

Jednostka:  Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją

Funkcje na uczelni:  prodziekan Wydziału Pedagogicznego do spraw nauki; przewodnicząca wydziałowej komisji do spraw przewodów doktorskich; przewodnicząca wydziałowej komisji nauki;

Zainteresowania naukowe:  edukacja obywatelska, socjalizacja polityczna młodzieży, reformy oświaty, prawo oświatowe.

Wybrane publikacje:  Nastoletni uczniowie o demokracji. Uwarukowania społeczno-demograficzne i edukacyjne poglądów młodzieży, WUW, Warszawa 2008..

Demokracja w oczach młodzieży. Znaczenie czynników socjalizacji rodzinnej szkolnej dla rozumienia demokracji przez nastolatków [w:] Kultura, zmiana społeczna, wychowanie: inspiracje i poszukiwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2006.

Czy szkoła kształtuje postawy obywatelskie młodzieży – wykorzystane czy zaniechane szanse? Rozdział w książce: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006.

Standards for teacher training in force in Poland and the educational practice of higher education institutions – www.atee2005.nl, wspólnie z A. Wiłkomirską.

The teacher's professional career in light of the premises of the Polish educational reform wspólnie z A. Wiłkomirską [w:] Problems of Teacher Education in Rolling Changes of Educational System all over the World, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.

Młodzi obywatele. Wyniki międzynarodowych badań młodzieży, współautorzy: R. Dolata, K. Koseła, A. Wiłkomirska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2004.

Artykuły w „Kwartalniku Pedagogicznym” dotyczące postaw obywatelskich młodzieży i prawa oświatowego.

Telefon:  022 553 08 18

E-mail:  azielinska@uw.edu.pl

Dyżur:  122, Z powodu wyjazdu służbowego odwołuję swoje dyżury w ostatnim tygodniu czerwca. Najbliższe terminy dyżurów to: wtorek 3 lipca , godz. 11-12.30, piątek 6 lipca godz. 15-17

Urlop:  

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login