Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

dr Leszek Rowicki,

Funkcje na uczelni:  Pełnomocnik Dziekana ds. Informatycznych i Aparatury Badawczej

Zainteresowania naukowe:  Socjologia kultury, orientacje społeczne i kulturalne młodego pokolenia.

Wybrane publikacje:  - W przededniu wielkiej zmiany. Młodzież Warszawy 1987-1988, Henryk Banaszak, Leszek Rowicki (red.), Warszawa 1991.
- Drogi kształtowania wzorów uczestnictwa młodzieży w kulturze wyższego poziomu, w: Relacje między ludźmi jako przedmiot badań pedagogicznych, Anna Przecławska (red.), Warszawa 1993, Wydz. Pedag.
- Poradnik samokształceniowy, Warszawa 1995 r. Międzynarodowa Szkoła Menadżerów.
- Młodzi Polacy u progu nadchodzącego wieku, (współautor A. Przecławska), Wydawnictwo „Żak”,
Warszawa 1997.
- Pamięć - Wiedza - Wyobraźnia, (współautor H. Banaszak), Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
- Orientacje społeczne młodzieży, "Kwartalnik Pedagogiczny" nr 3 (193), 2004.
- Kultura a zmiana społeczna, "Kwartalnik Pedagogiczny" nr 1 (203), 2007.

Telefon:  22 5530834

E-mail:  l.rowicki@uw.edu.pl

Dyżur:  pok. 329, wtorki, czwartki, piątki: 12:30 - 13:30
w sprawach pilnych w innych terminach proszę o mail

Urlop:  17.XII. - 09.I.2018

Zobacz:  

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login