Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

dr Anna Dąbrowska, adiunkt

Jednostka:  Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej, Zakład Badań nad Środowiskami Wychowawczymi

Zainteresowania naukowe:  antropologia kulturowa, człowiek w kulturze współczesnej, język i komunikacja interpersonalna, język w mediach, aktywność kulturalna młodzieży, język młodzieży.

Wybrane publikacje:  - Slang młodzieżowy jako element budowania wspólnoty w komunikacji szkolnej, [w:] "Kwartalnik Pedagogiczny", 2018, nr 3(248). (złożony do druku)

- (Nie)piśmienność młodzieży jako bariera na drodze ku życiu wartościowemu. [w:] Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki, T. 1, Idee - koncepcje, red. M. Czerepaniak-Walczak, J. Madalińska-Michalak, B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

- Młodzież a praca nad sobą - w świetle listów młodych czytelników do redakcji wybranych czasopism młodzieżowych: "Cogito", "Victor Gimnazjalista" i "Mały Gość Niedzielny" [w:] "Zeszyty Prasoznawcze", 2017, Tom 60, nr 4(232).

- O przydatności dla pedagogów diagnoz edukacyjnych w zakresie badania piśmienności młodzieży – uwagi na marginesie analizy dokumentacji egzaminów gimnazjalnych, [w:] "Zeszyty Forum Młodych Pedagogów", Tom XXI, „Pułapki badań nad edukacją”, red. K. Maliszewska, Ł. Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.

- Slang jest spoko? Pedagogiczne aspekty obecności socjolektu uczniowskiego w dyskursie publicznym, [w:] "Problemy Wczesnej Edukacji", 2017, nr 2(37).

- Kulturowe uwarunkowania piśmienności młodzieży, [w:] "Kwartalnik Pedagogiczny", 2017, nr 2(244).

- Slang na salonach. O ekspansji języka młodzieży na przykładzie komunikatów reklamowych, [w:] "Kwartalnik Pedagogiczny", 2016, nr 2(240).

- Równi i równiejsi. Kompetencja komunikacyjna i edukacyjne paradoksy, [w:] "Parezja", 2015, nr 2(4).

- Jak Cię słyszą, tak Cię piszą – o języku w perspektywie pedagogicznej, [w:] "Studia z Teorii Wychowania", Tom V, 2014, nr 1(8).

- Dlaczego język kulturalny nie jest popularny? Językowa moda jako problem pedagogiczny, [w:] Moda w kulturze, sztuce i edukacji, red. W. Bobrowicz, D. Kubinowski, Z. Pakuła, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.

- Style komunikowania się dziewcząt i chłopców, [w:] Obrazy dzieciństwa i dorastania. Wybrane problemy teoretyczne i empiryczne, red. R. Michalak i M. Wieczorek, Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA, Poznań 2013.

- Aktywność kulturalna a językowy obraz świata młodzieży, [w:] Wychowanie w kontekście współczesnych przemian społeczno - kulturowych, red. D. Bis, E. Smołka, R. Skrzyniarz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

- Co dwie szkoły, to nie jedna? O umiejętnościach językowych uczniów szkół zróżnicowanych ze względu na płeć, [w:] Dylematy współczesnej edukacji, red. K. Dziurzyński, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2012.

- Klasyka języka czy język bez klasy? O kompetencji komunikacyjnej dziewcząt na przykładzie uczennic szkoły „Strumienie”, [w:] Sukces w edukacji. Personalizacja nauczania, red. M. Skibińska, Warszawa 2011.

- Młodzież w świetle zmieniającego się modelu komunikacji, [w:] Kultura, zmiana społeczna, wychowanie, red. A. Grodzki, D. Świerczyńska-Jelonek, A. Wiłkomirska, Wydawnictwo WUW, Warszawa 2006.

- Jerzy Bralczyk, Katarzyna Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, [w:] "Kwartalnik Pedagogiczny" 2001, nr 2. (recenzja)

- Recepcja wierszy księdza Jana Twardowskiego jako przykład stosunku dzieci do utworów literackich, [w:] "Kwartalnik Pedagogiczny" 2000, nr 3-4.

E-mail:  adabrowska@pedagog.uw.edu.pl

Dyżur:  Z powodu wyjazdu na konferencję naukową odwołuję dyżur w dniu 12.06, najbliższy dyżur 19.06, godz. 13.30 - 14.15,.s. 331. Proszę o wcześniejsze mailowe umawianie spotkań.

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login