Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

dr Magdalena Kuleta-Hulboj, adiunkt

Jednostka:  Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej, Zakład Integracji, Inkluzji i Edukacji Społecznej

Funkcje na uczelni:  sekretarz Komisji ds. Etyki Badań Naukowych (komisja.etycznaWPUW@uw.edu.pl)

Zainteresowania naukowe:  edukacja globalna, rozwojowa, globalna edukacja obywatelska; globalne obywatelstwo, relacja: globalizacja i edukacja;
pamięć i miejsce jako kategorie pedagogiczne;
edukacja międzykulturowa, wymiana młodzieży i jej rola społeczno-edukacyjna;
relacje polsko-żydowskie w perspektywie pedagogicznej;
wielkie miasto jako środowisko życia i rozwoju człowieka, ruchy miejskie;

Wybrane publikacje:  Książki:

- Teoretyczne i praktyczne konteksty edukacji globalnej, pod red. Z. Babickiego i M. Kulety-Hulboj, Warszawa 2016.
- Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, pod red. M. Kulety-Hulboj i M. Gontarskiej, Wrocław 2015 (https://www.academia.edu/15003590/Edukacja_globalna._Polskie_konteksty_i_inspiracje_red._M._Kuleta-Hulboj_M._Gontarska);
- M. Kuleta-Hulboj, Pamięć - edukacja - dialog. Studium przypadku polsko-izraelskiej wymiany młodzieży, Toruń 2009.

Wybrane artykuły:

- Sprawiedliwość i odpowiedzialność w edukacji globalnej (w narracjach przedstawicieli organizacji pozarządowych). "Forum Pedagogiczne" 2017 nr 2: http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/1991.
- The global citizen as an agent of change: Ideals of the global citizen in the narratives of Polish NGO employees. "The Journal of Critical Education Policy Studies" 2016 nr 3: http://www.jceps.com/archives/3239;
- Kilka uwag o heterogeniczności edukacji globalnej. "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja" 2015 nr 1: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6884.
- Odmiany edukacji globalnej. W: S. Neslušanová, I. Emmerová, E. Jarosz (ed.), Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti, Brno 2014, s. 455-461.
- Ullrich, A., Steinhagen, A., Kuleta-Hulboj, M., Reinhardt, J., Heimes, E., & Febel, D. (2014). Auf den Spuren Janusz Korczaks. Erfahrungen einer Polenreise von Studierenden der Sozialen Arbeit. "Soziale Arbeit", 63, 22-27.
- "Polish-Jewish Youth Encounters" (2011), artykuł dostępny na stronie www.iccj.org.
- "Prze-mieszczenia. Co wynika z wymian młodzieżowych dla relacji Polska-Izrael?" W: J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa. Łódź 2010, s. 341-354.
- "Ksenofobia". W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Suplement, Warszawa 2010, s. 268-272.
- "Międzynarodowa wymiana młodzieży". W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Suplement, Warszawa 2010, s. 302-305.
- "Nacjonalizm". W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Suplement, Warszawa 2010, s. 319-323.
- "Międzynarodowa wymiana młodzieży w perspektywie edukacji międzykulturowej (na przykładzie wymiany polsko-izraelskiej)". W: E. Dąbrowa, U. Markowska-Manista (red.), Między kulturami. Edukacja w wielokulturowej rzeczywistości, Warszawa 2009, s. 195-208.

E-mail:  m.kuleta-hulboj@uw.edu.pl

Dyżur:  p. 325, ostatni dyżur w sesji - 28 czerwca (czwartek) w godz. 10-11

Urlop:  4 lipca - 24 sierpnia

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login