Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr hab. Maria Kolankiewicz, profesor UW

Jednostka:  Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej, Badań nad środowiskami wychowawczymi

Funkcje na uczelni:  Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej

Zainteresowania naukowe:  System opieki nad dziećmi
Wychowanie w rodzinie i poza rodziną
Dzieci w trudnej sytuacji życiowej
Dzieci zaniedbywane i krzywdzone

Wybrane publikacje:  Dysfunkcjonalność wychowawcza rodzin [w:] „Siły społeczne w przekształcaniu środowiska”, Ka¬tedra Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1987.
Les formes de l'assistance a l'enfance en Pologne, „L'enfant placé. Actualité de la recherche française et internationale”, Paris 1989.
Domy małych dzieci, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1993 nr 2.
Parentalité et soutien aux parents - rapport sur la situation en Pologne, Programme de recherches coordonnees dans le domaine social, Conseil de l’Europe, décembre 1997
Schronienie. Historia Domu Małych Dzieci ks. Baudouina, Wydawnictwo KR, Warszawa 1997
Parentalité et soutien aux parents - rapport sur la situation en Italie Programme de recherches coordonnees dans le domaine social, Conseil de l’Europe, février 1998
redaktor serii: „Małe dziecko w placówce:
- zeszyt 1” Pielęgnacja niemowląt i małych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych autorstwa ekipy Instytutu Emmi Pikler w Budapeszcie, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1998
- zeszyt 2: Relacja dorosły-dziecko w opiece zastępczej, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1999
- zeszyt 3,4: Bruno Bettelheim, Uciekinierzy z życia. Leczenie dzieci zaburzonych emocjonalnie (fragmenty), wstęp Maria Kolankiewicz, przekład Grzegorz Godlewski, Maria Kolankiewicz, Marta Kolankiewicz, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.
- zeszyt 5: K. Browne i in. Dzieci do trzeciego roku życia w instytucjach opiekuńczych w Europie, (redakcja wydania polskiego i autorka polskiej części badań: rozdział Opieka nad małymi dziećmi w Polsce, s.207-244 ) Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007, s. 244.

redaktor wydania polskiego wspólnie z Anną Zielińską Polityka społeczna, służby społeczne i kształcenie pracowników socjalnych w Europie Wydawnictwo Żak, Warszawa 1998

Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki WSiP, Warszawa 1998

Porzuceni i powierzeni trosce. Dom Małych Dzieci Biblioteka Pracownika Socjalnego, Śląsk, Katowice 2002, ss. 247.

Hasła w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku pod red. Prof. Tadeusza Pilcha, Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”,
Tom 1, Warszawa 2003
Baudouin Gabriel Piotr t.1, s. 317-318
Dom księdza Baudouina t.1, s. 743-748
Domy małych dzieci t.1, s. 757-764
Tom 2, Warszawa 2003
Koło podrzutków t.2, s. 674-677
Tom 3, Warszawa 2004
Opieka nad dziećmi (wsp. Z.W.Stelmaszuk) t.3, s. 838-851
Tom VII, Warszawa 2008
Św. Wincenty à Paulo t.7 s.132-134


Szanse i zagrożenia instytucjonalnej opieki nad dziećmi [w:] Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie (red.) Mariola Racław-Markowska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005, s.15-50.

Dzieci cudzoziemskie bez opieki w Polsce [w:] „Dziecko krzywdzone” 2005, nr 12 s.69-92.
Z tradycji rodzin zastępczych cz. I [w:] „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2008, nr 1, s.36-44.
Z tradycji rodzin zastępczych cz. 2 [w:] „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2008, nr 2, s. 46-53.

Dzieci poza rodziną, [w:] Monika Sajkowska (red) Dzieci się liczą. Informacje o stanie zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, Kwartalnik Dziecko Krzywdzone 3/2011, Fundacja Dzieci Niczyje, s.97 – 116
On the rights of small children raised outside families, ПЕДАГОГИКА, vol.84, nr 9, 2012, p. 1434-1444
Zmiany w rodzinnych domach dziecka, [w:] Rodzinne domy dziecka – w stronę rozwoju kompetencji, red. M. Kolankiewicz, B.M. Nowak, Fundacja ORLEN, Warszawa 2013, s. 27-44

Adopcja w perspektywie prawno-pedagogicznej, Współautorka Anna Zielińska, [w:] Adopcyjne rodzicielstwo, dylematy, nadzieje, wyzwania [red.] Ewa Kozdrowicz, wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2013, s. 11-49.

De la solidarité familiale à la professionnalisation: l’évolution des familles d’accueil en Pologne, Connexions nr 99, 2013/1 ERES s. 111-128
Maria Kolankiewicz, Marcin Poncyliusz, Młodzi dorośli opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, Wydawnictwa UW, Warszawa 2016, ss.139

Dzieci poza rodziną [w:] Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci, Dziecko krzywdzone 1/2017, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, s.68-93

Telefon:  553 08 27

E-mail:  m.kolankiewicz@uw.edu.pl

Dyżur:  pok. 333, piątki 13.30-15.00

Z powodu Konferencji odwołuję dyżur w dniu 23 marca. W sprawach pilnych prosze o kontakt mailowy.

Urlop:  
9-16 lutego 2018

Zobacz:  

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login