Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

dr hab. Janina Kamińska, adiunkt

Jednostka:  Zakład Humanistycznych Podstaw Peadagogiki, Pracownia Historii Oświaty i Wychowania

Funkcje na uczelni:  Elektor UW w kadencji 2016-2020
Pełnomocnik Dziekana ds. Programu MOST dla doktorantów
Członkini Rady Wydziału
Członkini Komisji Oceniającej

Zainteresowania naukowe:  Historia wychowania. Dzieje Akademii Wileńskiej w okresie Oświecenia. Szkolnictwo polonijne.

Wybrane publikacje:  Monografie:
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Jubileusz pięćdziesięciolecia (redakcja naukowa), Warszawa 2004.

Universitas Vilnensis. Akademia Wileńska i Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego 1773-1792, Warszawa_Pułtusk 2004.

Universitas Vilnensis 1793-1803. Od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego, Warszawa 2012.


Artykuły:
„Kwartalnik Pedagogiczny” 1956-2006, w: „Kwartalnik Pedagogiczny” 4/2007.

Pamięci zmarłych profesorów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, w: „Kwartalnik Pedagogiczny” 3/2014 i 4/2014

Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego jako uczelnia oświeceniowa, [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R LX: 2015, z. 1.

Szkoła - Nauczyciel - Wychowanie: wokół Jubileuszu Profesor Ireny Szybiak, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2016, z. 3-4.

Aktywność społeczna studentów Uniwersytetu Warszawskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego – zarys problematyki i możliwości badawcze, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 3/2017.

Telefon:  (22) 55 308 55

E-mail:  j.kaminska@uw.edu.pl

Dyżur:  pok. 417, Terminy w okresie sesji:
22.06. godz. 13.30-15.00
26.06. godz. 12.00-13.30
29.06. godz. 12.30-14.00Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login