Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr Dobromir Dziewulak,

Jednostka:  Katedra Dydaktyki i Pedeutologii

Funkcje na uczelni:  1. Członek Rektorskiej Komisji ds. programów doskonalenia kompetencji dydaktycznych w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Członek Rektorskiej Rady Sportu na Uniwersytecie Warszawskim.

Zainteresowania naukowe:  Polityka oświatowa, dydaktyka, pedagogika porównawcza.

Wybrane publikacje:  PUBLIKACJE OGÓŁEM:
..............................publikacje zwarte (7)
..............................artykuły (79),
..............................ekspertyzy i opinie dla Sejmu RP (517),
..............................hasła polskie do encyklopedii (9),
..............................hasła obcojęzyczne do słownika (80)
..............................recenzje (8),
..............................tłumaczenia (1).

PUBLIKACJE ZWARTE:
1/. „Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej", Wydaw.UW,W-wa 1994.
2/. „Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej” (wyd. 2), „Żak”,W-wa 1995.
3/. „Systemy szkolne państw Unii Europejskiej”, „Żak”, W-wa 1997.
4/. "Słownik parlamentarny pol.-ang.-franc.-niem." (współautor), Wydaw. Sejmowe, 2011.
5/. Monografia. "Nauka i szkolnictwo wyższe" (red.), Studia BAS, Zeszyt nr 3(35)2013, Warszawa 2013
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/publikacjaBAS.xsp?documentId=601D16289A1ED4ADC1257BDC002917E8
6/. "Nauka i szkolnictwo wyższe - wyzwania współczesności"(red.), Wydaw. Sejmowe, 2013.
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/83BF318C370E9EDEC1257C5F004D3884/$file/Nauka_i_szkolnictwo_wyzsze.pdf
7/. Monografia. "Polityka kulturalna" (red.), Studia, Zeszyt nr 2(46)2016, Warszawa 2016, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/AD8F1FECF61C585CC1257FD300323848/$file/Studia_BAS_46.pdf

WYBRANE PUBLIKACJE:
1/ "Edukacja kulturalna w szkolnictwie wybranych państw europejskich"; Studia nr 2(46)2016, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/AD8F1FECF61C585CC1257FD300323848/$file/Studia_BAS_46.pdf
2/."Czy dydaktyka uniwersytecka zostanie zauważona i doceniona?", Wszystko co najważniejsze (2016)
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/dobromir-dziewulak-dydaktyka-uniwersytecka/
3/."Jak być skutecznym nauczycielem nauczycieli", Wszystko co najważniejsze (2016)
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/dobromir-dziewulak-jak-byc-skutecznym-nauczycielem-nauczycieli/

UDZIAŁ W PROJEKTACH:
1/. Projekt "Rodzice na Uniwersytecie" realizowany w ramach Budżetu partycypacyjnego UW (lata 2018-2019).
2/. Narodowy Kongres Nauki (Ustawa 2.0 Prawo o szkolnictwie wyzszym) - udział w przygotowaniu i pilotowaniu tematyki związanej z dydaktyczną ścieżką kariery akademickiej. Udział w konferencjach programowych (Katowice, 26-27.01.2017; Lublin 26-27.03.2017). Organizator: Uniwersytet Śląski, KUL i MNiSW.
3/. "GreenEvo" - rządowy projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii. Partnerzy - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
4/. "Nowoczesny Uniwersytet" - program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej UW.
Partnerzy - UE, Europejski Fundusz Społeczny, Uniwersytet Warszawski.
5/. "Monitorowanie karier zawodowych absolwentów przez polskie uczelnie wyższe".
Partnerzy - Sejm RP (Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży).

Telefon:  (22) 55 30 842 - Katedra Dydaktyki

E-mail:  dobromir.dziewulak@uw.edu.pl

Dyżur:  Najbliższy dyżur we wrześniu 2018 podczas sesji poprawkowej. Termin ustalę pod koniec sierpnia.

Urlop:  lipiec-sierpień 2018

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login