Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr hab. Anna Kowalewska, adiunkt

Jednostka:  Zakład Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii

Funkcje na uczelni:  Członek Rady Wydziału Pedagogicznego

Zainteresowania naukowe:  Członek krajowej i międzynarodowej grupy badawczej nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC ((Health Behaviour In School-aged Children. A WHO Cross-national Collaborative Study), w grupie roboczej „zachowania ryzykowne” (RB Risk behaviours).
Zainteresowania naukowo-badawcze:
1. Psychospołeczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań ryzykownych, w tym palenia tytoniu;
2. Biologiczne i medyczne uwarunkowania rozwoju i wychowania w tym: biologiczne mechanizmy uzależnień oraz wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie i rozwój dzieci i młodzieży;
3. Edukacja zdrowotna metody i techniki wykorzystywane w edukacji zdrowotnej, monitorowanie działań podejmowanych w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach i uczelniach wyższych zajmujących się kształceniem pedagogów i nauczycieli.

Wybrane publikacje:  1.Palenie tytoniu przez dziewczęta w okresie dorastania w kontekście uwarunkowań psychospołecznych. ASPRA-JR Warszawa 2013
2.Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. PWN Warszawa 2010
3.Układy regulujące i integrujące (układ nerwowy i hormonalny), [w:] Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania (red.) Jaczewski A., Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.
4. Problemy wieku starczego, współautorstwo Jaczewski A., Komosińska K. [w:] Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii, (red.) Fabiś A., WSZiM, Sosnowiec 2005.
4. Jak działają narkotyki?, współautorstwo Jędrzejko M., [w:] Narkotyki i narkomania. Patologie społeczne XXI wieku, (red.) Jędrzejko M. Bożejewicz W., Fundacja Pedagogium, Warszawa 2007.

Telefon:  55 308 49; 55 308 20

E-mail:  a.kowalewska@uw.edu.pl

Dyżur:  Sala 209 , dyżur
4.07. 2018 r środa godz. 11.30 -13.00
11.07.2008 r. (środa) godz. 13.00 - 14.30
17.07 . 2018 r wtorek godz. 11.30 - 13.00

Urlop:  18.07.2018 r - 5.09. 2018 r

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login