Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr Małgorzata Sieńczewska, starszy wykładowca

Jednostka:  Zakład Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli

Funkcje na uczelni:  członek Komisji Programowej na Wydz. Pedagogicznym UW
doradca Dziekana ds.potwierdzania efektów kształcenia na WPUW
kierownik Studiów Podyplomowych Coaching w edukacji

Zainteresowania naukowe:  edukacja językowa małego dziecka,
wykorzystanie metody dramy w kształceniu zintegrowanym,
edukacja teatralna małego dziecka,
metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej,
media w popularyzacji nauki -projekty edukacyjne,
diagnoza i rozwiązywanie trudności wychowawczych,
tutoring w szkole

Telefon:  55 308 59

E-mail:  m.sienczewska@uw.edu.pl

Dyżur:  dyżury w sesji poprawkowej:
5 września w g. 12. 00-13.30 p. 225
7 września w g. 12.00 -13.30.p. 225
proszę o wcześniejsze mailowe umawianie terminu spotkania


Urlop:  23. 07.2018 - 3.09.2018
10. 09.2018 - 21.09.2018

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login