Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr Dorota Sobierańska, starszy wykładowca

Jednostka:  Zakład Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli

Funkcje na uczelni:  Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej
Członek Wydziałego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Czlonek Komisji Konkursowej

Zainteresowania naukowe:  Problematyka rozwoju i edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w szczególności: nauczanie-uczenie się oparte na współdziałaniu, procesy komunikacji w grupach zadaniowych, wiedza przyrodniczo-społeczna uczniów klas I-III, drama metodą edukacji XXI wieku, badania partycypacyjne z dziećmi.

Wybrane publikacje:  Sobierańska Dorota, Uczenie się kooperacyjne – w świetle opinii nauczycieli wczesnoszkolnych, „Kwartalnik Pedagogiczny”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 nr 4

Dorota Sobierańska, Świat przyrody zintegrowany, ale czy w szkole?, w: (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Dorota Klus-Stańska (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014

Dorota Sobierańska, Praktyki pedagogiczne jako ważne ogniwo w kształceniu nauczycieli – założenia i realizacja projektu Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji, w: Razem poprzez zmiany w kształceniu praktycznym przyszłych nauczycieli, Małgorzata Sieńczewska (red.), Warszawska Firma Wydawnicza s.c., Warszawa 2014

Małgorzata Karwowska-Struczyk, Magdalena Szpotowicz, Dorota Sobierańska (red.), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – badania, opinie, inspiracje, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2011

Sobierańska Dorota, Learning through action – learning for future, a few words on the possibility of using drama in pedagogical education, w: Drama, learning and creativity, Gałązka Alicja (red.), National Drama Publications, UK 2010

Sobierańska Dorota, Uczenie się kooperacyjne – pytania, wątpliwości, fakty…, w: Wokół zagadnień pedagogiki małego dziecka, Karwowska-Struczyk Małgorzata, Słodownik-Rycaj Ewa (red.), IBE, Warszawa 2007

Sobierańska Dorota, Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej uczniów siedmio- i dziewięcioletnich w małej grupie zadaniowej, w: Zwolińska (red.), Edukacja kreatywna, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierz Wielkiego, Bydgoszcz 2005

Sieńczewska Małgorzata, Sobierańska Dorota, Drama w kształceniu zintegrowanym. Jak wykorzystać strategie i techniki dramowe w pracy z tekstem literackim, w: Żytko Małgorzata, Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2002

Telefon:  22-55 308 23

E-mail:  dsobieranska@uw.edu.pl

Dyżur:  pok. 228, Na dyżurze będę w czwartek 14.06 w godzinach 9.00-10.30. ZapraszamPliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login