Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

      

dr Mariusz Samoraj, starszy wykładowca

Unit:  Zakład Teorii Wychowania Estetycznego

Scientific interests:  teoria i praktyka wychowania estetycznego oraz działalność INSEA, przekaz dziedzictwa kulturowego w regionach rustykalnych Polski, animacja społeczno - kulturalna, antropologia kulturowa.

Selected publications:  M. Samoraj (red.), "Education through Art. Time Passing and Time Enduring", Agencja Reklamowo - Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa 2002,
"Międzypokoleniowy przekaz dziedzictwa kulturowego w rodzinie i społecznościach lokalnych na wybranych przykładach mikroregionów Polski", w: J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska (red.) "Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Społeczno - kulturowe wymiary przekazu", Trans Humana, Białystok 2003,
"The Green School Visits: Aesthetic Education, Living Culture and Ecological Study in Poland", w: M. Stokrocki (red.), "Interdisciplinary Art Education", The Art Education Association, Reston 2005.

Phone:  604 371 259

E-mail:  mariuszsamoraj@poczta.onet.pl

Office hours:  323, w semestrze zimowym dyżury: środy 13.15.- 14.15. pokój 323

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login