Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

      

dr hab. Krystyna Lubomirska,

Unit:  Katedra Edukacji Początkowej

Functions at the university:  Pełnomocnik ds. Kolegium Nauczycielskiego
Członek komisji ds. programu studiów

Scientific interests:  wspieranie wczesnej edukacji dziecka, pedagogika konstruktywistyczna, teoretyczne podstawy edukacji.

Phone:  (0-22) 55-308-73

E-mail:  krystyna.lubomirska@gmail.com

Office hours:  pok. 226, wtorek, godz. 10.00-11.30

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login