Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

      

mgr Anna Sobolewska,

Unit:  Katedra Dydaktyki

Phone:  (0-22) 55-308-44

E-mail:  anna_sobolewska@wp.pl

Office hours:  pok. 317, dyżur: poniedziałek, godz. 13.15 - 14.15
kontakt mailowy: anna_sobolewska@wp.pl

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login