Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

      

dr Anna Steinhagen, adiunkt

Unit:   Zakład Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej

Functions at the university:  Kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych w zakresie Edukacji Integracyjnej Dzieci z Niepełnosprawnościami
Członek Rady Wydziału,

Scientific interests:  Metody i uwarunkowania rewalidacji dzieci i młodzieży, zwłaszcza rewalidacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

Selected publications:  - Steinhagen A., Inny w szkole. Odmowa chodzenia do szkoły - problem nierozpoznany. [w:] Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej. red.,B., Jachimczuk, K., Pawelczyk, A., Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe UAM 2014
- Steinhagen A.: Czy to naprawdę działa? Problemy skuteczności terapii zaburzeń rozwoju. W: Chrzanowska I., Jachimczak B., Pawełczak K.: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Poznań UAM Wydawnictwo Naukowe 2013
- Steinhagen A., Idee Profesora Aleksandra Hulka we współczesnym prawodawstwie dotyczącym osób niepełnosprawnych [w:] Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę niepełnosprawną. Idee Prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce, red. K. Barłóg, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014
- Steinhagen A., Metodologia badań w pedagogice specjalnej w ujęciu Profesora Aleksandra Hulka, Kwartalnik Pedagogiczny 4/2014 , 133-142,

E-mail:  a.steinhagen@uw.edu.pl

Office hours:   s.217, Dyżur w semestrze letnim we wtorki w godzinach 13.15 - 14.45 z wyjątkiem terminów rad wydziału, wtedy możliwe jest spotkanie, po wcześniejszym umówieniu się, po radzie bądź we czwartek.

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login