Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

      

dr Ewa Palamer-Kabacińska, adiunkt

Unit:  Zakład Animacji Kultury

Scientific interests:  Edukacja nieformalna, pedagogika przygody – outdoor/adventure eduaction, sztuka w projektach przygodowych, organizacje pozarządowe jako środowisko wychowawcze, ruch harcerski, aktywność fizyczna dzieci i młodzieży.
Członek Zarządu w Fundacji Kamyk działającej na rzecz społeczności lokalnej, kierownik i choreograf Grupy Tańca Współczesnego Salio, współpracuje z organizacjami harcerskimi – członek komisji konkursowej Konkursu na prace naukowe o tematyce harcerskiej (GK ZHP), współpraca drużyn w społeczności lokalnej (TS Horn)

Selected publications:  E. Palamer-Kabacińska, Czeskie doświadczenia w obszarze pedagogiki przeżyć, "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 2/2016
E. Palamer-Kabacińska, Korzenie polskiej pedagogiki przygody, w: Kręgi na wodzie, red. A. Janowski i in., Warszawa 2015
E. Palamer-Kabacińska, Pełnić służbę całym życiem? Ruch harcerski jako przykład działań organizacji wdrażających do życia w społeczeństwie obywatelskim, Impuls, Kraków 2014;
E. Palamer-Kabacińska, Edukacja przygodą a harcerstwo - (nie) znane i (czy) zapomniane?, w: Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure w Polsce, red. A. Bąk, A. Leśny, E. Palamer-Kabacińska,Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014;
E. Palamer-Kabacińska, Miejsce pedagogiki przygody w naukach pedagogicznych, w: Edukacja przygodą. Outdoor i Adventure w Polsce: teoria, przykłady, konteksty, red. E. Palamer-Kabacińska, A. Leśny, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2012

E-mail:  e.palamer@uw.edu.pl

Office hours:  331, dyżur w semestrze letnim 2016/17: czwartki, g.9:15 - 10:00; s. 331 lub 403
Proszę o wcześniejsze umawianie spotkań: e.palamer@uw.edu.pl

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login