Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

      

dr Agnieszka Kapuścińska, adiunkt

Unit:  Katedra Edukacji Początkowej

Functions at the university:  Koordynator ds. praktyk w przedszkolu

Scientific interests:  Zainteresowania naukowe: pedagogika przedszkolna, w szczególności zagadnienia związane z analizą zjawisk wychowawczych, edukacyjnych, społecznych w instytucji przedszkola, funkcjonowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu , komunikacja, partnerstwo w edukacji - współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym; Promocja zdrowia w przedszkolu i szkole.

Selected publications:  -„Karanie w wychowaniu tradycyjnym i antypedagogice” W: M.Karwowska-Struczyk, E.Słodownik-Rycaj (red.) Wokół zagadnień pedagogiki małego dziecka, IBE, Warszawa 2007
-„Mieczysław Plopa, Psychologia rodziny: teoria i badania” W: Kwartalnik Pedagogiczny 3/2007
-Edukacja zdrowotna w podstawie programowej dla klas I–III, W: Barbara Woynarowska (red.) „Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół podstawowych” Warszawa 2012
- B. Woynarowska, A. Kapuścińska, Przedszkole promujące zdrowie. Propozycja koncepcji i standardów, W: Wychowanie w przedszkolu, nr 8, wrzesień 2012
-A.Kapuścińska, K.Wichrowska,Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu a dobry start szkolny, W: J.Uszyńska-Jarmoc, K.Nadachewicz, Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna, Warszawa 2015

E-mail:  agkapuscinska@wp.pl

Office hours:  pokój 227,

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login