Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

  

dr Marta Jadwiga Pietrusińska, asystent

Unit:  Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej, Integracji, Inkluzji i Edukacji Społecznej

Functions at the university:  Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Scientific interests:  - edukacja obywatelska, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w integracji osób odmiennych kulturowo oraz członków grup mniejszościowych
- partycypacja obywatelska, organizacje pozarządowe, społeczeństwo obywatelskie
- animacja i edukacja wielokulturowa i międzykulturowa
- integracja imigrantów oraz uchodźców i społeczeństwa przyjmującego
- islam i muzułmanie w Europie
- psychoanaliza i teorie postkolonialne


Selected publications:  • Pietrusińska Marta (2016) Czy muzułmanin może być dobrym obywatelem? Postawy obywatelskie młodych muzułmanów z Polski, Turcji i Wielkiej Brytanii, Warszawa: WUW.

• Pietrusińska Marta, red. (2014) Edukacja obywatelska w praktyce, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Integracji Międzykulturowej.

• Pietrusińska Marta (2014) Dom migracyjny czy niedom - model zamieszkiwania uchodźców z Kaukazu w Polsce [w:] Magdalena Łukasiuk, Marcin Jewdokimow, red., Socjologia zamieszkiwania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa,, s. 295-322.

• Wiłkomirska Anna, Pietrusińska Marta (2013) Poziom Poziom wiedzyobywatelskiej gimnazjalistówa nowa podstawa programowa, Kwartalnik Pedagogiczny 2/2013, s. 21-48.

• Pietrusińska Marta (2013) Ann Blair, Too much to know: managing scholarly information before the Modern Age. Recenzja Kwartalnik Pedagogiczny 2/2013, s. 164-168.

• Pietrusińska Marta (2012) Stać się cudzoziemcem - aspekty prawne, społeczne i psychologiczne [w:] Frindt-Bajson Anna (red.) Transanima. Między edukacją a animacją międzykulturową. Warszawa: Zakład Poligraficzny UW, s. 18-29.

E-mail:  mpietrusinska@uw.edu.pl

Office hours:  sala 325, wtorki 11.30-13.00
Studenci studiów podyplomowy - proszę o wcześniejsze umawianie spotkań (możliwe inne terminy niż dyżur)

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login