Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

  

dr Anna Marianowska, adiunkt

Unit:  Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki, Pracownia Pedagogiki Pracy

Functions at the university:  Kierownik studiów podyplomowych - Trener-Andragog

Scientific interests:  Edukacja dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauczania, uczenia się oraz rozwoju człowieka dorosłego w okresie wczesnej i średniej dorosłości.

Selected publications:  1. Irena Drozdowicz-Jurgielewiczowa. Studium pedagogiczne, Warszawa-Radom 2007.
2. Pisma pedagogiczne, Warszawa-Radom 2009.

Phone:  (22) 55-308-15

E-mail:  a.marianowska@uw.edu.pl

Office hours:  422, dyżury w semestrze letnim:
czwartek godz. 16.30-18.00, po uprzednim mailowym kontakcie
Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login