Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

      

dr Monika Skura,

Unit:  Zakład Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej

Functions at the university:  Opiekun praktyk (specjalność rewalidacyjna)

Scientific interests:  interdyscyplinarne ujęcia inności, rozważane w kontekście specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością;
psychospołeczne i edukacyjne aspekty relacji pełnosprawny-niepełnosprawny

Selected publications:  - Niepełnosprawność jako inność. Filozoficzne implikacje społecznych relacji osób z niepełnosprawnością, w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 4, 2016;
- Ja – inny. Relacje społeczne osób z niepełnosprawnością, WUW, Warszawa 2016;
- Dialogiczny sposób życia w filozofii Martina Bubera - koncepcja bliska pedagogicznym wyzwaniom?, w: Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, nr 1(31) 2016, s. 25-38;
- Recenzja: Antonina Ostrowska, Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015, w: Praca socjalna, 5/2015, s. 160-164;
- Teaching English to intellectually challenged learners in special system of schooling on the basis of Polish education programme, w: Kwartalnik Pedagogiczny, nr 3(237)/2015, s. 118-132;
- Postawy nauczycieli szkoły specjalnej wobec osób z niepełnosprawnością, w: Szkoła Specjalna, nr 1/2015, s. 28-46;
- Obraz siebie osób z niepełnosprawnością ruchową, w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 4 rok XIII 2013, s. 47-60 (współautorka);
- Metodyka języka angielskiego w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w: Szkoła Specjalna, marzec/kwiecień 2008, s. 119-132;
- Pedagogiczne implikacje pojęcia Innego w filozofii hermeneutycznej Hansa-Georga Gadamera, w: Człowiek -Niepełnosprawność-Społeczeństwo, nr 1(3) 2006, s. 33-40.

Phone:   (22) 55-308-29

E-mail:  monika.skura@uw.edu.pl

Office hours:  pokój 217, wtorek 9-10.Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login