Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

  

PhD Kamila Wichrowska,

Unit:  Department of Education Policy and Social Research on Education

Scientific interests:  Early education and care – crèches, preschools, primary schools and Teaching English to Very Young Learners

Selected publications:   - Wichrowska, K. Wojciechowska, K., Wysłowska, O. (2015, June). Program przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim [internet version]. Retrieved from: https://ucze.pl/zasob/program-przygotowania-dzieci-w- wieku-przedszkolnym- do-poslugiwania- sie-jezykiem-angielskim/?segment=198&cycle=10682
- Kapuścińska, A., Wichrowska, K. (2015). Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu a dobry start szkolny. in: Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży, praktyka edukacyjna. Żak.

Phone:  +48 22 553 08 58

E-mail:  kam.wichrowska@gmail.com

Office hours:  room 223

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login