Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

  

dr hab. Małgorzata Żytko, Prof. UW

Unit:  Katedra Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli

Functions at the university:  Kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli
Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Pedagogicznym UW

Scientific interests:  Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki rozwoju i edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym, współpracy szkoły z rodzicami, oceniania formatywnego, kształcenia nauczycieli.

Selected publications:   Małe dziecko w systemie opieki społecznej i edukacji (współred), Instytut Spraw Publicznych 2002.

Pisanie - żywy język dziecka, Wydawnictwa UW 2006.

Badanie umiejętności podstawowych uczniów klas trzecich szkoły podstawowej (współred.), CKE 2007.

Konteksty szkolnych osiągnięć uczniów (współred), CKE 2008.

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego 2008 - wiele różnych światów (współred.), CKE 2009

Dzieci z obszarów biedy i zaniedbań kulturowych w: Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania (red. D. Klus Stańska, M. Szczepska-Pustkowska), WAiP 2009

Pozwólmy dzieciom mówić i pisać - w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów, CKE 2010

Szkolne rzeczywistości uczniów klas trzecich w środowisku wiejskim (współred.), CKE 2011

Uczeń, szkoła dom. Raport z badań kontekstowych 2011 (współred.), IBE 2012

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT) - pedagogiczny eksperyment z "politycznymi konsekwencjami", "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja" nr 4(64) /2013


Phone:  5530859

E-mail:  mzytko@uw.edu.pl

Office hours:  pok. 226, DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM

CZWARTEK 2.03 godz. 15.00-16.30
PIĄTEK 3.03 godz. 13.30-15.00

W terminie 6.03-19.03 wizyta na Uniwersytecie w Strasburgu

Kolejne dyżury po powrocie:
czwartek 15.00-16.00
piątek 13.30-15.00

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login