Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

  

dr hab. Anna Zielińska, profesor UW

Unit:  Problemów Społecznych Dziecka i Rodziny

Functions at the university:  prodziekan Wydziału Pedagogicznego do spraw nauki; przewodnicząca wydziałowej komisji do spraw przewodów doktorskich; przewodnicząca wydziałowej komisji nauki;

Scientific interests:  edukacja obywatelska, socjalizacja polityczna młodzieży, prawo oświatowe.

Selected publications:  Nastoletni uczniowie o demokracji. Uwarukowania społeczno-demograficzne i edukacyjne poglądów młodzieży, WUW, Warszawa 2008..

Demokracja w oczach młodzieży. Znaczenie czynników socjalizacji rodzinnej szkolnej dla rozumienia demokracji przez nastolatków [w:] Kultura, zmiana społeczna, wychowanie: inspiracje i poszukiwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2006.

Czy szkoła kształtuje postawy obywatelskie młodzieży – wykorzystane czy zaniechane szanse? Rozdział w książce: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006.

Standards for teacher training in force in Poland and the educational practice of higher education institutions – www.atee2005.nl, wspólnie z A. Wiłkomirską.

The teacher's professional career in light of the premises of the Polish educational reform wspólnie z A. Wiłkomirską [w:] Problems of Teacher Education in Rolling Changes of Educational System all over the World, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.

Młodzi obywatele. Wyniki międzynarodowych badań młodzieży, współautorzy: R. Dolata, K. Koseła, A. Wiłkomirska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2004.

Artykuły w „Kwartalniku Pedagogicznym” dotyczące postaw obywatelskich młodzieży i prawa oświatowego.

Phone:  022 553 08 18

E-mail:  azielinska@uw.edu.pl

Office hours:  122, dyżury w semestrze letnim w środy, godz 11.30 -13
dla słuchaczy studiów podyplomowych: środy i piątki, godz 16-17.
W dniach od 6 do 18 marca przebywam służbowo za granicą i nie będzie mnie na dyżurach: 8, 10, 15 i 17 marca

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login