Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

  

dr Anna Dąbrowska, adiunkt

Unit:  Zakład Animacji Kultury

Scientific interests:  antropologia kulturowa, człowiek w kulturze współczesnej, język i komunikacja interpersonalna, język w mediach, aktywność kulturalna młodzieży, język młodzieży.

Selected publications:  - O przydatności dla pedagogów diagnoz edukacyjnych w zakresie badania piśmienności młodzieży – uwagi na marginesie analizy dokumentacji egzaminów gimnazjalnych, [w:] "Zeszyty Forum Młodych Pedagogów", Tom XXI, 2017. (złożony do druku)

- (Nie)piśmienność młodzieży jako bariera na drodze ku życiu wartościowemu (złożony do druku)

- Slang jest spoko? Pedagogiczne aspekty obecności języka młodzieży w dyskursie publicznym, [w:] "Problemy Wczesnej Edukacji", 2017. (w druku)

- Slang na salonach. O ekspansji języka młodzieży na przykładzie komunikatów reklamowych, [w:] "Kwartalnik Pedagogiczny", 2016, nr 2.

- Równi i równiejsi. Kompetencja komunikacyjna i edukacyjne paradoksy, [w:] "Parezja", 2015, nr 2(4).

- Jak Cię słyszą, tak Cię piszą – o języku w perspektywie pedagogicznej, [w:] "Studia z Teorii Wychowania", Tom V, 2014, nr 1(8).

- Dlaczego język kulturalny nie jest popularny? Językowa moda jako problem pedagogiczny, [w:] Moda w kulturze, sztuce i edukacji, red. W. Bobrowicz, D. Kubinowski, Z. Pakuła, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.

- Style komunikowania się dziewcząt i chłopców, [w:] Obrazy dzieciństwa i dorastania. Wybrane problemy teoretyczne i empiryczne, red. R. Michalak i M. Wieczorek, Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA, Poznań 2013.

- Aktywność kulturalna a językowy obraz świata młodzieży, [w:] Wychowanie w kontekście współczesnych przemian społeczno - kulturowych, red. D. Bis, E. Smołka, R. Skrzyniarz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

- Co dwie szkoły, to nie jedna? O umiejętnościach językowych uczniów szkół zróżnicowanych ze względu na płeć, [w:] Dylematy współczesnej edukacji, red. K. Dziurzyński, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2012.

- Klasyka języka czy język bez klasy? O kompetencji komunikacyjnej dziewcząt na przykładzie uczennic szkoły „Strumienie”, [w:] Sukces w edukacji. Personalizacja nauczania, red. M. Skibińska, Warszawa 2011.

- Młodzież w świetle zmieniającego się modelu komunikacji, [w:] Kultura, zmiana społeczna, wychowanie, red. A. Grodzki, D. Świerczyńska-Jelonek, A. Wiłkomirska, Wydawnictwo WUW, Warszawa 2006.

- Jerzy Bralczyk, Katarzyna Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, [w:] "Kwartalnik Pedagogiczny" 2001, nr 2. (recenzja)

- Recepcja wierszy księdza Jana Twardowskiego jako przykład stosunku dzieci do utworów literackich, [w:] "Kwartalnik Pedagogiczny" 2000, nr 3-4.

E-mail:  adabrowska@pedagog.uw.edu.pl

Office hours:  wtorek, godz. 16.45 - 17.30, s. 331. Proszę o wcześniejsze mailowe umawianie spotkań.

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login