Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

  

dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk, prof.UW

Unit:  Katedra Edukacji Początkowej

Functions at the university:  Kierownik Katedry Edukacji Początkowej
Kierownik Studiów Podyplomowych Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego
Koordynator projektu CARE (2014-2016;FP7); http://ecec-care.org;
Koordynator projektu ISOTIS ( 2017-2020: Horyzont 2020)

Scientific interests:  Uwarunkowania rozwoju i edukacji oraz opieki nad dzieckiem od urodzenia do 10 lat (wczesne dzieciństwo, wiek przedszkolny i wczesnoszkolny). Społeczne, kulturowe i emocjonalne konteksty rozwoju myślenia i rozumienia u dzieci. "Teorie umysłu" i meta/wiedza, autoregulacja. Rozwój myślenia pojęciowego. Teorie rozwoju myślenia i uczenia się i ich aplikacje edukacyjne
Polityka edukacyjna wobec małego dziecka w Polsce i świecie. Zróżnicowanie ideologii i koncepcji programowych, form organizacyjnych, np. Reggio Emilia, Program High/Scope Educational Research Foundation. Wybrane zagadnienia funkcjonowania instytucji opieki i edukacji: jakość edukacji; współpraca instytucja edukacyjna - dom rodzinny i społeczność lokalna. Relacja wychowawca/ nauczyciel - dziecko w żłobku,przedszkolu i szkole; metody, techniki, narzędzia diagnozy i monitorowania rozwoju dziecka.

Selected publications:  Wybrane druki zwarte: Obserwacja w poznawaniu dziecka ( W. Hajnicz współautor), WSiP, 1986; 1993 II wyd.;Pedagogika małego dziecka-wybrane zagadnienia (red. MKS, Ewa Słodownik-Rycaj) IBE, 2007; Małgorzata Karwowska_Struczyk (2006) Konteksty rozwoju dziecka: Nisze ekologiczne a rozwój dziecka, IBE, 2000; Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; (red. MKS, Dorota Sobierańska, Magdalena Szpotowicz), Wyd. Żak 2011; Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań,2011; 2012 (II wyd.), WUW;

Phone:  022 553 08 58

E-mail:  m.karwowska-st@uw.edu.pl

Office hours:  pokój 223, w sesji zimowej 2016/2017 w czwartki godz. 17.00-18.00
lub kontakt mailowy: m.karwowska-st@uw.edu.pl

Leave of absence:   18-29.07.16;10-19.08.16

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login