Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

      

dr Jerzy Marek, starszy wykładowca

Unit:  Dydaktyki i pedeutologii

Functions at the university:  Kierownik Podyplomowego Studium Polityki i Zarządzania Oświatą

Scientific interests:  dydaktyka ogólna, organizacja, zarządzanie i projektowanie kształcenia, polityka oświatowa.

Selected publications:  - Polish school system towards children of immigrants and refugees, referat na konferencję Education, Counseling and Social Work as Factors in the Integration of Immigrants and Refugees in Multicultural Societies” Warszawa, 2004: druk w materiałach konferencyjnych
- Změna zásad wykonávani pedagogického dohledu v Polsku, w: Proměny pedagogiky Wydawnictwo Univerzita Karlova w Pradze (2005)
- Modele kształcenia kierowniczego personelu oświatowego, w: Materiały międzynarodowej konferencji „Pedagog jednej, czy wielu dróg” Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2005)
- Klasyfikacje metod dydaktycznych – cykl artykułów w: Forum nauczycielskie (2006)
- Przegląd metod dydaktycznych – cykl artykułów w: Forum nauczycielskie (2006)
- Jak kształcić kandydatów na kierownicze stanowiska w oświacie w: Nowa szkoła 11.2008
- La prezenza parentale negli organismi instituzionali in Polonia (str. 113 – 140); w: Paola Dusi – Luigi Pati, Corresponsabilita educativa, Scuola e famiglia nella sfida multiculturale: una perspettiva europea; Editrice La Scuola, Brescia, Italia, 2011.
- O zmianie w zasadach budowania programów szkolnych: wokół artykułu Wincentego Okonia ‘Nowe tendencje w badaniach nad programami szkolnymi’” z numeru 98 Kwartalnika Pedagogicznego (Warszawa 1978)”, 2014

Phone:  22 553 08 42

E-mail:  jmarek@uw.edu.pl

Office hours:  pok. 317, poniedziałek godz. 13.30 - 15.00

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login