Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

  

dr hab. Janina Kamińska, adiunkt

Unit:  Zakład Historii Oświaty i Wychowania

Functions at the university:  
Elektor UW w kadencji 2016-2020
Pełnomocnik Dziekana ds. Programu MOST dla doktorantów
Członkini Rady Wydziału
Członkini Komisji Oceniającej

Scientific interests:  Historia wychowania. Dzieje Akademii Wileńskiej w okresie Oświecenia. Szkolnictwo polonijne.

Selected publications:  Universitas Vilnensis. Akademia Wileńska i Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego 1773-1792, Warszawa_Pułtusk 2004.
Universitas Vilnensis 1793-1803. Od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego, Warszawa 2012.
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Jubileusz pięćdziesięciolecia (red.), Warszawa 2004.
„Kwartalnik Pedagogiczny” 1956-2006, w: „Kwartalnik Pedagogiczny” 4/2007.
Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku. Między tradycją a innowacją, (współred.), Warszawa 2010.
Pamięci zmarłych profesorów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, w: „Kwartalnik Pedagogiczny” 3/2014 i 4/2014

Phone:  (22) 55 308 55

E-mail:  j.kaminska@uw.edu.pl

Office hours:  pok. 417, wtorek 10.30-12.00

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login