Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

      

dr Krystyna Komosińska, Starszy wykładowca

Unit:  Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii

Scientific interests:  Nauczanie studentów przedmiotu "Pierwsza pomoc" według owych zasad. Organizacja nauczania przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" na różnych szczeblach nauczania. Problematyka HIV/AIDS. Problemy starzenia się.

Selected publications:  1. Biomedyczne Podstawy Rozwoju i Wychowania. WSP Olsztyn 1995.
2. Epidemia HIV/AIDS na tle historycznym. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Olsztyn 1999.
3. Jaczewski A., Komosińska K.(red.): Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej. Skrypt dla studentów. Wydawnictwo Akademickie NOVUM, Płock 2004.
4. Komosińska K. , Woynarowska B., Hild K.: Nauczyciele o swoim samopoczuciu i pracy po trzech latach wdrażania reformy edukacji. Edukacja 2005, nr 1 (89).
5.Starzenie się jako ważny etap rozwoju człowieka uwarunkowany także wpływami pedagogicznymi w minionych okresach życia, w programie przedmiotu; Biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, [w]: Rzepka J.(red.), Nauczanie wiedzy biomedycznej na studiach pedagogicznych. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Mysłowice 2006.
6.Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2010

E-mail:  k.komosinska@uw.edu.pl

Office hours:  sala 220, poniedziałek

godz. 11.30 - 13.00

Leave of absence:  03.08. - 02.09.2015

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login