Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

      

dr Dorota Sobierańska, starszy wykładowca

Unit:  Katedra Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli

Functions at the university:  Koordynator praktyk szkolnych (specjalność wczesnoszkolna)

Scientific interests:  Problematyka rozwoju i edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w szczególności: kompetencja narracyjna i sposoby jej kształtowania, procesy komunikacji w grupach zadaniowych, wiedza przyrodniczo-społeczna uczniów klas I-III, drama metodą edukacji XXI wieku.

Selected publications:  Sobierańska Dorota, Uczenie się kooperacyjne – w świetle opinii nauczycieli wczesnoszkolnych, „Kwartalnik Pedagogiczny”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 nr 4

Dorota Sobierańska, Świat przyrody zintegrowany, ale czy w szkole?, w: (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Dorota Klus-Stańska (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014

Dorota Sobierańska, Praktyki pedagogiczne jako ważne ogniwo w kształceniu nauczycieli – założenia i realizacja projektu Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji, w: Razem poprzez zmiany w kształceniu praktycznym przyszłych nauczycieli, Małgorzata Sieńczewska (red.), Warszawska Firma Wydawnicza s.c., Warszawa 2014

Małgorzata Karwowska-Struczyk, Magdalena Szpotowicz, Dorota Sobierańska (red.), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – badania, opinie, inspiracje, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2011

Sobierańska Dorota, Learning through action – learning for future, a few words on the possibility of using drama in pedagogical education, w: Drama, learning and creativity, Gałązka Alicja (red.), National Drama Publications, UK 2010

Sobierańska Dorota, Uczenie się kooperacyjne – pytania, wątpliwości, fakty…, w: Wokół zagadnień pedagogiki małego dziecka, Karwowska-Struczyk Małgorzata, Słodownik-Rycaj Ewa (red.), IBE, Warszawa 2007

Sobierańska Dorota, Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej uczniów siedmio- i dziewięcioletnich w małej grupie zadaniowej, w: Zwolińska (red.), Edukacja kreatywna, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierz Wielkiego, Bydgoszcz 2005

Sieńczewska Małgorzata, Sobierańska Dorota, Drama w kształceniu zintegrowanym. Jak wykorzystać strategie i techniki dramowe w pracy z tekstem literackim, w: Żytko Małgorzata, Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2002

Phone:  22-55 308 23

E-mail:  dsobieranska@uw.edu.pl

Office hours:  pok. 228, Na dyżury w semestrze letnim zapraszam w środy w godz.15.00-16.30.

Ze względu na wizytę lekarską muszę przełożyć termin dyżuru z dnia 22.03 (środa) na 21.03 (wtorek) na tę samą godzinę. Przepraszam za zmianę i zapraszam serdecznie.Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login