Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Granty i stypendia - w partnerstwie

[Login]

18 czerwca 2018:  Fundusze Norweskie: Międzynarodowe projekty w ramach Funduszu Regionalnego, 1 lipca

Do 1 lipca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu funduszy norweskich na międzynarodowe projekty w ramach Funduszu Regionalnego. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie minimum 1 mln euro na realizację współpracy transgranicznej i ponadnarodowej m.in. w zakresie badań naukowych. Budżet pierwszego naboru wynosi 15 mln euro.

[ wiecej informacji ]

18 czerwca 2018: Zintegrowane Programy Uczelni, POWER, 5 października
Od 11 czerwca 2018 r. do 5 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach trzech ścieżek konkursu Zintegrowanych Programów Uczelni. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia na realizację kompleksowych projektów, które dotychczas realizowane były osobno. Pula nagród w konkursie wynosi 1 miliard zł.

 

Konkurs organizowany jest na jednolitych zasadach w trzech ścieżkach. Każda ścieżka adresowana jest do innej grupy uczelni w zależności od ich potencjału, wielkości itp. 

[ wiecej informacji ]

19 kwietnia 2018: PO WER: Trzecia misja uczelni

Od 18 maja 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 "Trzecia Misja Uczelni" dotyczącego opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

[ wiecej informacji ]


Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login