Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Studenckie koła naukowe

Na Wydziale funkcjonują koła naukowe, zrzeszające studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności w różnorodnej problematyce. Do tej pory prorektor do spraw studenckich zarejestrował dziewięć tego typu organizacji studenckich działających na Wydziale Pedagogicznym UW. Zainteresowani powinni skontaktować się z opiekunem, liderem koła lub szukać bieżących informacji na tablicy Kół Naukowych (półpiętro)

Informacje o zakładaniu oraz funkcjonowaniu kół  naukowych znajdują się tutaj

 

Naukowe Koło Fotografii Społecznej

Opiekun: dr Leszek Rowicki
Lider: Olga Błachnio
Kontakt: e-mail: nkfswp@gmail.com
Strona internetowa: http://nkfswp.daportfolio.com/

 

Studenckie Koło Współpracy Europejskiej

 

Opiekun: dr Zofia Waleria Stelmaszuk, e-mail: z.w.stelmaszuk@uw.edu.pl
Liderzy: 
Justyna Żuchowska, e-mail:
j.zuchowska@student.uw.edu.pl Kontakt: e-mail: skwe.pedagog@uw.edu.pl oraz tablica informacyjna przy pok. 324

 

Warszawskie Koło Andragogiczne

Opiekun: dr Monika Gromadzka
Lider: Dorota Mierzowska
Kontakt:
wka.kn@uw.edu.pl; pok. 422; tel. 55 308 15

www.kolo-wka.uw.edu.pl

Koło Naukowe Rewalidacji „KONAR”

Opiekun: dr hab. Grażyna Dryżałowska
Lider:
Kontakt: e-mail:b.wilimborek@gmail.com

Doktoranckie Koło Naukowe Kształcenia Filozoficznego

Opiekun: dr Katarzyna Dworakowska
Lider: mgr Agnieszka Tys
Kontakt: knkf.uw@gmail.com

 

Studenckie Koło Naukowe Po(d)gląd

Opiekun: dr Jan Rutkowski
Lider: Ewa Pankowska 
Kontakt e-mail: podglad.wpuw@gmail.com

Koło Naukowe Kierunek: Rozwój

Opiekun: dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik  amalkowska@uw.edu.pl
Lider: Agnieszka Michalska
Kontakt e-mail: skn.kierunek.rozwoj@wp.pl

Koło Studencko-Doktoranckie Edukacji dla Różnorodności „Dialog”

Opiekun: dr Marta Pietrusińska
Lider: Antonia Sochaczewska, Aleksandra Iwanowska

Naukowe koło Teatr Naprzeciwko

Nazwa: Teatr Naprzeciwko
Opiekun: dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz 
Prezes: Martyna Roszkowska
 

 

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login