Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Cele, do których dążymy to:
a) propagowanie wiedzy filozoficznej
b) propagowanie edukacji filozoficznej na różnych etapach kształcenia
c) wspieranie indywidualnej pracy naukowej (pozostającej w obrębie
zainteresowań Organizacji) członków Organizacji oraz umożliwienie im
prezentacji wyników tej pracy

Spotkania Koła odbywają się raz w miesiącu i mają charakter seminaryjny.

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login