Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Rada Wydziału

Login:
Hasło:
Uwaga! Po skończonej edycji proszę pamiętać o wylogowaniu się.
Automatyczne wylogowanie nastąpi dopiero po 8 godzinach nieaktywności!

2018-04-24: Materiały z posiedzenia Rady Wydziału z 24 kwietnia 2018  [Robert Orziński]

Porzadek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...). Protokół z posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...).


2018-03-28: Materiały z posiedzenia Rady Wydziału z 27 marca 2018  [Robert Orziński]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)


2018-02-22: Materiały z posiedzenia Rady Wydziału z 27.02.2018  [Robert Orziński]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)


2017-12-12: Materiały z posiedzenia Rady Wydziału z 14 listopada 2017 r.  [Robert Orziński]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...).  Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

 


2017-11-08: Materiały z posiedzenia Rady Wydziału z 14 listopada 2017.  [Robert Orziński]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz....) Protokół z posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)


2017-10-03:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)


2017-06-27:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)


2017-05-19:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)


2017-04-18:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)


2017-03-21:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)


2017-02-21:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)


2016-11-04:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

17/2016/2017 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego
18/2016/2017 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia
19/2016/2017 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia
20/2016/2017 w sprawie powołania Rady Fundacji przy Wydziale Pedagogicznym
21/2016/2017
22/2016/2017
23/2016/2017
24/2016/2017
25/2016/2017
26/2017/2018
27/2017/2018 w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem
28/2016/2017 w sprawie nostryfikacji dyplomu
29/2016/2017 w sprawie nostryfikacji dyplomu
30/2016/2017 w sprawie nostryfikacji dyplomu
31/2016/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku (FID)
32/2016/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku (FID)
 


2016-10-04:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

1/2016/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Kierownika studiów niestacjonarnych na kadencję 2016-2020
2/2016/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Kierownika studiów doktoranckich na kadencję 2016-2020
3/2016/2017 w sprawie przekazania uprawnień
4/2016/2017 w sprawie przekazania uprawnień
5/2016/2017 w sprawie wyboru kandydatów na członków stałych komisji senackich w kadencji 2016-2020
6/2016/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyboru kandydatów na członków Uczelnianej komisji oceniającej dla nauczycieli akademickich i Odwoławczej komisji oceniającej dla nauczycieli akademickich w kadencji 2016-2020
7/2016/2017 w sprawie wyboru kandydatów na członków Komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, Komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i doktorantów oraz Odwoławczej Komisji dyscyplinarnej do spraw  studentów i doktorantów w kadencji 2016-2020
8/2016/2017 w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Bibliotecznej w kadencji 2016-2020
9/2016/2017 w sprawie powołania Komisji Bibliotecznej w kadencji 2016-2020
10/2016/2017 w sprawie powołania Komisji Oceniającej w kadencji 2016-2020
11/2016/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia, Komisji Konkursowej, Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej, Komisji ds. Nauki, Komisji ds. Przewodów Doktorskich oraz Komisji ds. Programów Studiów w kadencji 2016-2020
12/2016/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej listy pracowników przewidzianych do nagród Rektora
15/2016/2017 w wyrażenia zgody na prowadzenie seminariów magisterskich przez wybranych niesamodzielnych pracowników naukowych i na prowadzenie zajęć przez pracowników naukowo-technicznych
16/2016/2017 w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem
 


2016-06-17:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

77/2015/2016 w sprawie zmian w uchwale 36/2015/2016 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zasad kwalifikacji w trybie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na rok 2017/2018


2015-10-08:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

1/2015/2016 Uchwała w sprawie przekształcenia katedry Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjanej w Zakład Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej
2/2015/2016 Uchwała w sprawie wyboru kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020
8/2015/2016 Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku
9/2015/2016 Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku
10/2015/2016 Uchwała w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem
11/2015/2016 Uchwała w sprawie nostryfikacji dyplomu


2014-09-23:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

80/2013/2014 Uchwała w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr Anny Kowalewskiej
81/2013/2014 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marty Kammbach i powołania na promotora prof. dr hab. Wiesława Theissa
82/2013/2014 Uchwała w sprawie powołania dr Agnieszki Naumiuk na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Marty Kammbach
83/2013/2014 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Czarneckiej i powołania na promotora dr hab. Anny Wiłkomirskiej, prof. UW
84/2013/2014 Uchwała w sprawie powołania dra Piotra Zańko na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Czarneckiej
85/2013/2014 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Piotra Koniecznego i powołania na promotora prof. dr hab. Józefa Półturzyckiego
86/2013/2014 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Dominiki Depty-Marel i powołanie na promotora dr hab. Rafała Godonia
87/2013/2014 Uchwała w sprawie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Dworakowskiej
88/2013/2014 Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Doroty Bąk-Gajdy
89/2013/2014 Uchwała w sprawie poparcia wniosku mgr Wojciecha Goli o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 


2012-11-20:  Skład Rady Wydziału Pedagogicznego UW w kadencji 2016-2020  [Joanna Kozłowska-Pięcek]


Dziekan Przedstawiciele  innych nauczycieli akademickich
Dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW Dr Ewa Dębska
Prodziekani  Dr Monika Gromadzka
Dr hab. Anna Zielińska, prof. UW Dr Anna Marianowska
Dr Barbara Murawska Dr Jerzy Marek
 Samodzielni nauczyciele akademiccy Dr Małgorzata Przanowska
Dr hab. Roman Dolata, prof. UW Dr Halina Rotkiewicz
Dr hab. Grażyna Dryżałowska, prof. UW Mgr Anna Sobolewska
Dr hab. Adam Fijałkowski, prof. UW Dr Anna Steinhagen
Dr hab. Rafał Godoń Dr Piotr Zańko
Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski  
Dr hab. Janina Kamińska Przedstawiciele  pracowników  niebędących nauczycielami
Dr hab.  Małgorzata  Karwowska-Struczyk, prof. UW Mgr Dorota Michałowska
Dr hab. Remigiusz Kijak Mgr Anna Szewczyk
Dr hab. Maria Kolankiewicz, prof. UW  
Dr hab. Anna Kowalewska  
Dr hab. Krystyna Lubomirska Przedstawiciele studentów
 Prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka Karolina Kurpińska
Prof. dr hab. Stefan Mieszalski Natalia Prymek
Prof. dr hab. Krystyna Milczarek-Pankowska Marta Siedlecka
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak Anna Stańczak
Dr hab. Agnieszka Naumiuk Ewelina Suwalska
Dr hab. Mirosław Pęczak Oskar Wojtynowski
Dr hab. Marlena Plebańska  
Prof. dr hab.  Józef  Półturzycki  
Dr hab. Jan Rutkowski Przedstawiciel doktorantów
Dr hab. Ewa Skibińska mgr Rafał Pląsek
Dr hab. Paulina Sosnowska  
Dr hab. Zofia Stelmaszuk  Przedstawiciel Związków Zawodowych
Dr hab. Andrzej Wierciński, prof. UW  Dr hab. Zofia Stelmaszuk
Prof. dr hab.  Irena  Wojnar (urlop)  
Dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW Osoby zaproszone
   Prof. dr hab.  Barbara  Woynarowska
  Dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska, prof. UW
  Prof. dr hab. Barbara Wilgocka-Okoń
  Prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska
  Prof. dr hab. I.Szybiak
  Dr hab. Henryk Depta, prof. UW
  Prof. dr hab. Andrea Folkierska
  Prof. dr hab. Elżbieta Putkiewicz
  Mgr Urszula Pawłowicz

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w r.a. 2017-2018

10.10, 14.11, 12.12, 16.01, 27.02, 27.03, 24.04, 29.05, 26.06

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w r.a. 2016-2017

11.10, 29.11, 20.12, 24.01, 28.02, 28.03, 25.04, 23.05, 27.06

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w r.a. 2015-2016

13.10, 24.11, 15.12, 26.01, 23.02, 22.03, 26.04, 17.05, 21.06

 

 Składy Komisji w kadencji 2016-2020 (Pobierz)

 Składy Komisji w kadencji 2012-2016 (Pobierz)

 

 Szukaj:


Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login