Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Projekt Akademia Sztuki Myślenia (POWR.03.01.00-00-EF10/16) realizowany przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Akademia Sztuki Myślenia

Okres realizacji projektu: 2017-07-01 - 2019-06-30, warsztaty z uczniami od 2018-01 do 2019-06

Wartość projektu: 99 950 zł

  • Ogólna charakterystyka i cel projektu - Cel projektu: rozwijanie kompetencji samodzielnego i krytycznego myślenia uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach realizowanych przez pracowników UW zajęć fakultatywnych.
  • Efekty kształcenia - Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie umiejętności formułowania pytań, wyrażania samodzielnych i przemyślanych sądów, krytycznego myślenia i uzasadniania swoich sądów w dyskusji.

 

 

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login