Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Studia Doktoranckie - program studiów, plany

 

Uczestnik Studiów jest zobowiązany do brania udziału w zajęciach i do terminowego uzyskiwania zaliczeń, przewidzianych dla danego roku studiów.

Ponadto uczestnik Studiów jest zobowiązany:

            1/ w ciągu I roku studiów - do wyboru przyszłego promotora i ustalenia tematu rozprawy (pobierz formularz)

            2/ najpóźniej na początku IV roku - do otwarcia przewodu doktorskiego.

PLAN ZAJĘĆ rok akademicki 2017/18

PLAN ZAJĘĆ (pobierz)
Rejestracja na zajęcia rozpocznie się 29 września

Doktorantów rozpoczynających studia doktoranckie w  roku akademickim 2017/2018 obowiązuje Ramowy Program Studiów wprowadzony od roku akademickiego 2014/2015

PLAN ZAJĘĆ rok akademicki 2016/17

PLAN ZAJĘĆ (pobierz)

Doktorantów rozpoczynających studia doktoranckie w  roku akademickim 2016/2017 obowiązuje Ramowy Program Studiów wprowadzony od roku akademickiego 2014/2015

PLAN ZAJĘĆ rok akademicki 2015/16

PLAN ZAJĘĆ  (Pobierz...)

Doktorantów rozpoczynających studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 obowiązuje Ramowy Program Studiów wprowadzony od roku akademickiego 2014/2015

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

Uchwała nr 70/2017/2018 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia  26.06.2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów doktoranckich obowiązującym od 1 października 2018 (Pobierz...)
 

Typ zajęć

Przedmiot

Wymiar godzin

Punkty ECTS

Zajęcia obowiązkowe

 1. Seminarium doktoranckie

96

12

 1. Nurty współczesnej pedagogiki

30

2

 1. Przedmioty ogólnouniwersyteckie/kursy internetowe

 

4

 1. Zbieranie i analiza badań jakościowych w badaniach społecznych

kurs zaawansowany

30

3

 1. Zbieranie i analiza badań ilościowych w badaniach społecznych

kurs zaawansowany

30

3

 1. Dydaktyka szkoły wyższej

15

2

 1. Praktyki dydaktyczne

40

8

Zajęcia do wyboru

 1. Teoretyczne konteksty pedagogiki:

 

 

 1. filozofia,

30

3

 1. socjologia,

30

3

 1. psychologia,

30

3

 1. wiedza o kulturze

30

3

 1. historia pedagogiki

30

3

 1. Konwersatorium pedagogiczne w języku obcym

 

30

5

 1. Kultura tekstu naukowego

20

2

 1. Fakultety

wg oferty WPed. UW, zatwierdzonej w danym roku akademickim

Razem

W toku studiów student musi zdobyć 45 punktów ECTS, w tym 34 ECTS z zajęć obligatoryjnych.

 

 

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

Uchwała nr 76/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego UW z dnia  27.05.2014 w sprawie zatwierdzenia programu studiów doktoranckich  obowiązującego od 1 października 2014 (Pobierz...)
 

Typ zajęć
Przedmiot
Wymiar
godzin
Punkty ECTS
Zajęcia obowiązkowe
1.     Seminarium doktoranckie
96
12
2.     Nurty współczesnej pedagogiki
 
30
2
3.     Przedmioty ogólnouniwersyteckie/kursy internetowe
 
 
4
4.     Metodologia badań pedagogicznych
30
2
5.     Dydaktyka szkoły wyższej
 
15
5
6.     Praktyki dydaktyczne
 
40
8
Zajęcia do wyboru
1.     Teoretyczne konteksty pedagogiki:
 
 
a.      filozofia,
30
3
b.      socjologia,
30
3
c.      psychologia,
30
3
d.      wiedza o kulturze
30
3
e.      historia pedagogiki
30
3
2.     Konwersatorium pedagogiczne w języku obcym
 
30
5
3.     Kultura tekstu naukowego
20
2
4.     Fakultety
wg oferty WPed. UW, zatwierdzonej w danym roku akademickim
Razem
W toku studiów student musi zdobyć 45 punktów ECTS, w tym  33 ECTS z zajęć obligatoryjnych.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

 

Uchwała nr 49/2012/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego UW z dnia  26.03.2013 w sprawie zatwierdzenia programu studiów doktoranckich  obowiązującego od 1 października 2013 (Pobierz...)

 

Typ zajęć

Przedmiot

Wymiar

godzin

Punkty ECTS

Zajęcia obowiązkowe

1.     Seminarium doktoranckie I-IV rok

96

16

2.     Nurty współczesnej pedagogiki I rok 

30

3

3.    Przedmioty ogólnouniwersyteckie/kursy internetowe I-IV rok 

 

4

4.     Metodologia badań pedagogicznych - I rok

30

3

5.     Dydaktyka szkoły wyższej - I rok 

15

5

6.     Praktyki dydaktyczne I-IV rok

40

8

Zajęcia do wyboru

1.     Teoretyczne konteksty pedagogiki:

 

 

a.      filozofia,

30

3

b.      socjologia,

30

3

c.      psychologia,

30

3

d.      wiedza o kulturze

30

3

e.      historia pedagogiki

30

3

2.     Konwersatorium pedagogiczne w języku obcym

30

5

3.     Kultura tekstu naukowego

20

2

4.     Fakultety

wg oferty WPed. UW, zatwierdzonej w danym roku akademickim

Razem

W toku studiów student musi zdobyć 60 punktów ECTS, w tym 39 ECTS  z zajęćobligatoryjnych.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

 

Przedmiot

Liczba godzin

  I rok 

Seminarium doktoranckie

24

Praktyka dydaktyczna

10 

Konwersatorium w języku obcym   

30

Kultura tekstu naukowego

10

Nurty współczenej pedagogiki

20

Dydaktyka szkoły wyższej

15

II rok

Seminarium doktoranckie         

24

Praktyka dydaktyczna 10
Metodologia badań pedagogicznych 30
Teoretyczne konteksty pedagogiki - do wyboru: filozofia, psychologia, WOK lub socjologia 30
Kultura tekstu naukowego 10
Nurty współczesnej pedagogiki 10

III rok

Seminarium doktoranckie

24

Praktyka dydaktyczna 10
Seminarium pedagogiczne 30

IV rok

Seminarium doktoranckie

24

Praktyka dydaktyczna

10

I-IV 


Przedmioty ogolnouniwersyteckie kursy internetowe min 45/min 4 ECTS

 

 

 

 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW obowiązujący rocznik 2010/11 oraz 2011/2012

 

Przedmiot

Liczba godzin

  I rok 

Seminarium doktoranckie

20

Zajęcia przez Internet (e-learning)*         

30 

Konwersatorium w języku obcym   

30

Kultura tekstu naukowego

10

Teoretyczne podejścia badawcze/metodologia

30

Logika 

30

łącznie

150

II rok

Seminarium doktoranckie         

20

Teoretyczne konteksty pedagogiki - filozofia, socjologia, wiedza o kulturze**

30

Warsztaty metodologiczne***

30

Zajęcia przez Internet (e-learning) * 

30

Konwersatorium w języku obcym   

30

Kultura tekstu naukowego

10

Łącznie

150

III rok

Seminarium doktoranckie

20

Teoretyczne konteksty pedagogiki - filozofia, socjologia, wiedza o kulturze**

30

Warsztaty metodologiczne***

30

Zajęcia pozawydziałowe (dot. problematyki badawczej)               

30

Konwersatorium w języku obcym   

30

Kultura tekstu naukowego

10

Łącznie

150

IV rok

Seminarium doktoranckie

20

Dydaktyka szkoły wyższej

30

Łącznie

50

                     

*     zgodnie z ofertą programową UW

**  dwa przedmioty z wymienionych do wyboru

***do wyboru - metody badań empirycznych ilościowych   lub jakościowych

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW obowiązujący roczniki 2009/2010; 2008/2009; 2007/2008; 2006/2007

 

Przedmiot

Liczba godzin

I rok

Seminarium doktoranckie

20

Zajęcia przez Internet

30

Translatorium

60

Warsztaty z kultury tekstu naukowego

10

 

 

Łącznie

120

II rok

Seminarium doktoranckie

20

Zajęcia przez Internet

30

Logika

30

Metodologia badań

30

Warsztaty z kultury tekstu naukowego

10

Łącznie

120

III rok

Seminarium doktoranckie

20

Filozofia

60

Zajęcia pozawydziałowe

30

Warsztaty z kultury tekstu naukowego

10

Łącznie

120

IV rok

Seminarium doktoranckie

20

 

 

Łącznie

20

Wszystkie zajęcia zaliczane są przez prowadzących wpisem do indeksu (zal.)

W programie przewidziane są także dodatkowe wykłady, o których doktoranci będą informowani na bieżąco.

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login