Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

na podstawie Postanowienia nr 2
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2017/2018
na Uniwersytecie Warszawskim   

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (tekst jednolity Monitor UW z 2015 r., poz. 71) określa się organizację roku akademickiego 2017/2018 w sposób następujący:          

1. SEMESTR ZIMOWY

01.10.2017-16.02.2018

W tym:

Zajęcia dydaktyczne (blok I)*

01.10.2017-31.10.2017

termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu od programu studiów (zgodnie z par. 28 ust. 5 Regulaminu Studiów na UW) 27.10.2017
Zajęcia dydaktyczne (blok II)* 02.11.2017-03.12.2017
Zajęcia dydaktyczne (blok III)* 04.12.2017-22.12.2017
Zajęcia dydaktyczne (blok III c.d.)* 08.01-2018-26.01.2018
I tura zapisów na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 (zgodnie z par. 18 ust. 1 oraz par. 19 ust. 6 Regulaminu Studiów na UW)
01.12.2017-30.12.2017
Termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym (zgodnie z par. 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW)
19.01.2018

Wakacje zimowe

23.12.2017-07.01.2018

Egzaminacyjna sesja zimowa

27.01.2018-9.02.2018

W tym:

Egzaminy z języków obcych

29.01.2018

Przerwa międzysemestralna

10.02.2018-16.02.2018

2. SEMESTR LETNI

17.02.2018-30.09.2018

W tym:

Zajęcia dydaktyczne (blok I)*

17.02.2018-18.03.2018

Zajęcia dydaktyczne (blok II)*

19.03.2018-30.04.2018
Termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu od programu studiów (zgodnie z par. 28 ust. 5 Regulaminu Studiów na UW) 12.03.2018
Zajęcia dydaktyczne (blok III)* 04.05.2018-10.06.2018
Termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim (zgodnie z par. 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW) 01.06.2018

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego

02.03.2018-08.03.2018

W tym:  
Egzaminy poprawkowe z języków obcych
03.03.2018

Wakacje wiosenne

29.03.2018-03.04.2018

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (Juwenalia) 11-12.05.2018
I tura zapisów na zajęcia całoroczne i w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i całym roku akademickim 2017/2018 (zgodnie z par. 18 ust. 1 oraz par. 19 ust. 6 Regulaminu Studiów na UW) 01.06.2018-30.06.2018

Egzaminacyjna sesja letnia

11.06.2018-01.07.2018

W tym:

Egzaminy z języków obcych

11.06.2018

Wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe)

02.07.2018-30.09.2018

Blok wakacyjny I* 09.07.2018-12.08.2018
Blok wakacyjny II* 20.08.2018-23.09.2018

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego

01.09.2018-15.09.2018

Egzaminy poprawkowe z języków obcych 01.09.2018

Okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2016/2017

17.09.2018-30.09.2018

* daty bloków są umowne, ocznaczają początek i koniec zajęć krótszych niż semestr oraz nie mają charakteru obligatoryjnego
 

Kalendarz roku akademickiego 2018/2019 (Pobierz)

Kalendarz roku akademickiego 2017/2018 (Pobierz)

 

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login