Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Podyplomowe Studia "Edukacja Medialna"  Kierownik: dr Elżbieta Kukuła
Sekretariat: mgr Maria Skowrońska
email: m.skowronska@uw.edu.pl 
tel. 22 5530811, p. 117
godziny przyjęć: we wtorki w godzinach 16:00-17:00

Program studiów obejmuje:wykłady, cwiczenia, warsztaty
Tematyka studiów:
Studia dotyczą problemów, jakie rodzą się na styku dziecko, młody człowiek – kultura współczesna, przeciwdziałania zagrożeniom, które mają wpływ na rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży (przemoc w internecie, uzależnienia od mediów). Cechą charakterystyczną kultury współczesnej jest medialność. Słuchacz zapoznaje się z historią prasy, radia, telewizji ma zajęcia z internetu w edukacji, cyfrowej szkoły, wpływu reklamy na zachowanie człowieka, prawa autorskiego i zagrożeń w sieci. Wiedza ta ma ułatwić nauczycielowi pracę edukacyjno-wychowawczą oraz pomóc aktywizować uczniów, wzbogacając lekcje o elementy kultury współczesnej i e-świata. Ma to służyć lepszemu rozumieniu współczesności, uczyć współpracy, samodzielnego poszukiwania informacji i rozwiązywania problemów oraz wykorzystania zdobytych doświadczeń w praktyce nauczycielskiej, przyczyniając się do uatrakcyjnienia prowadzonych lekcji.
             Wiedza i zdobyte w trakcie studiów umiejętności mają rozwijać kompetencje słuchaczy w zakresie wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), multimedialnych pomocy naukowych i internetu, a także przygotować do prowadzenia lekcji na platformie multimedialnej Moodle.
 
Zajęcia trwają trzy semestry (400 godzin) i są podzielone na trzy bloki:
·                   BLOK I: Podstawy wiedzy z zakresu kultury współczesnej, mediów tradycyjnych i nowoczesnych (literatura, obraz, film, telewizja, Internet). Wykłady.
·                   BLOK II: Specyfika i uwarunkowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie wychowania i edukacji. Wykłady i ćwiczenia.
·                   BLOK III: Praktyczne rozwiązania wykorzystania mediów i internetu w procesie edukacji. Warsztaty.
Organizacja zajęć: zjazdy sobotnio-niedzielne;1 cykl pięciodniowych zajęć (po zakończeniu roku szkolnego).
 

Zapisy przez Internetową Rejestrację Kandydatów https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/

Kandydat powinien mieć ukończone studia magisterskie. Studia przeznaczone dla nauczycieli.

Komplet dokumentów powinien zawierać:podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, 1 zdjęcie, życiorys, ksero dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.
Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.
Termin składania dokumentów : do 30 wrzesnia 2016 r.

Osoby, które przystępują do rekrutacji w roku akademickim 2016/2017 wszystkie wpłaty dokonują na indywidualne konto wygenerowane w USOS, w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Kandydata oraz nazwę studiów podyplomowych, na które aplikuje.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.
 
Uwaga! Minimalna liczba uczestników, warunkująca uruchomienie Studiów to 25 osób!

 
 

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login